Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Hlavním cílem Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje je formulace základních rozvojových priorit kraje, ke kterým relevantními aktivitami přispívá jak Olomoucký kraj a jím zřizované organizace, tak i ostatní subjekty působící na území kraje.

Strategie Olomouckého kraje
Strategie Olomouckého kraje
Strategie Olomouckého kraje

Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo 21. 9. 2020 svým usnesením č. UZ/22/73/2020 aktualizaci Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje.

Strategie navazuje na Strategii regionálního rozvoje ČR. Současně Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje přistupuje k rozvoji regionu komplexněji.

 

Vize: Vitální kraj s vysokou úrovní kvality života

Zelený a odolný Olomoucký kraj - společně s podporou měst i venkova dosáhnout vyšší kvality životního prostředí.

Podnikavý a konkurenceschopný Olomoucký kraj – posílíme ekonomický růst motivací k podnikání, inovacemi a službami pro podnikatele.

Talentovaný a soudržný kraj – rozvineme kvalitní služby a investujeme do vzdělání a osobního rozvoje obyvatel v kraji.

 

Priority

A. Ekonomika a inovace

B. Vzdělávání a zaměstnanost

C. Životní prostředí a technická infrastruktura

D. Zdravotnictví a sociální služby

E. Udržitelná mobilita a dopravní infrastruktura

F. Sport, kultura a cestovní ruch

G. Veřejná správa, řízení rozvoje a bezpečnost

 

Vlajkové projekty

A. Lepší image Olomouckého kraje

V rámci projektu Lepší image Olomouckého kraje byla zpracována identita Olomouckého kraje. Identita byla připravena na základě série rozhovorů a tematických setkání s lidmi z kraje, od studentů středních škol, přes osobnosti z různých oblastí života, až po nejvyšší představitele.

Identita Olomouckého kraje ukazuje, jaký kraj je, s čím je spojován. Navazují silné charakteristiky toho, co kraj může nabídnout a to, kam chceme, aby se dále ubíral.

Identita slouží ke zviditelnění našich silných stránek a témat, kterým se věnujeme. Identita je určena pro sjednocení komunikace všech aktérů kraje s vizí, že více hlasů říkajících stejné sdělení je lépe slyšet. Identita neobsahuje konkrétní vizuální podobu, ani konkrétní marketingové nástroje. Jedná se o soubor výroků, které může každý subjekt využít v rámci svých marketingových aktivit dle jejich zaměření.

Identita Olomouckého kraje je vizuálně shrnuta na 1 stanu formátu A3 a je možné ji stáhnout v níže uvedeném souboru.

 

Soubor typu pdfIdentita Olomouckého kraje_one page(106,4 kB)stáhnout

B. Restart Jesenicka a Šumperska

C. Rozvoj inovačního ekosystému a chytrého regionu (naplňován v rámci inovační strategie, více zde).

Dokumenty ke stažení:

Soubor typu pdfAnalytická část SROK 2020-2027(6,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNávrhová část SROK 2020-2027(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSROK Příloha č. 1 RURÚ(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu xlsxVíceletý akční plán 2024.xlsx(240 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZpráva o plnění cílů SROK 2023.pdf(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfHodnocení plnění priorit SROK za rok 2023.pdf(437,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVlajkové projekty SROK Hodnocení 2023.xlsx(41,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVlajkové projekty SROK-Akční plán 2024–2026.xlsx(43 kB)stáhnout
Soubor typu zipZpráva o plnění cílů SROK 2022(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu zipZpráva o plnění cílů SROK 2021(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVlajkový projekt Restart Jesenicka a Šumperska(441,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVlajkový projekt Lepší image OK(433,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfIdentita Olomouckého kraje_one page(106,4 kB)stáhnout

 

Strategie před schválením prošla procesem Hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Příslušný úřad, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, vydal dne 5. 8. 2020 k upravenému návrhu „Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030“ souhlasné stanovisko. Zastupitelstvo Olomouckého kraje současně s aktualizací strategie odsouhlasilo Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, které informuje o zapracování závěrů Hodnocení vlivu na životní prostředí a přijatých opatřeních.

 

 

Soubor typu pdfProhlášení SEA SROK 2020-2027(431,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení SROK 2021-2027(4,3 MB)stáhnout

Archiv

Soubor typu zipArchiv Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015-2020(21,1 MB)stáhnout

Aktuality

03.05.2024 - Mezi krajskými vlajkovými projekty je i restart Šumperska a Jesenicka

Jak i nadále správně rozvíjet regiony Olomouckého kraje a zlepšit jejich ekonomický růst, do kterých projektů a technologií investovat nebo jak zlepšit vnímání kraje jeho obyvateli. O tom jednala na svém dalším pracovním setkání skupina lidí, která se zabývá Strategií rozvoje Olomouckého kraje.

Mezi krajskými vlajkovými projekty je i restart Šumperska a Jesenicka

27.10.2023 - Schválený Víceletý akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje na svém jednání 23. 10. 2023 schválila Víceletý akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Víceletý akční plán je připravován společně s návrhem rozpočtu.

23.05.2023 - Kraj projednal rozvojovou strategii. Důraz klade na inovace

Aby bylo jednou provždy jasné, kam Olomoucký kraj směřuje, řídí se při své práci Strategií rozvoje kraje. Jejím každoročním vyhodnocením se zabývají krajští zastupitelé. Dokument klade velký důraz na inovace a podporu kvalitního vzdělávání.

Kraj projednal rozvojovou strategii. Důraz klade na inovace

25.04.2022 - Olomoucký kraj hodnotil rozvoj regionu. Dal zelenou vlajkovým projektům

Krajští zastupitelé dostali na stůl hodnocení Strategie rozvoje kraje. A zároveň posvětili pilotní projekty, které mají zlepšit život v regionu – část z nich se zaměřuje na sever kraje.

Olomoucký kraj hodnotil rozvoj regionu. Dal zelenou vlajkovým projektům

09.11.2021 - Rada Olomouckého kraje schválila Víceletý akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/35/60/2021 ze dne 8. 11. 2021 schválila Víceletý akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. V plánu jsou obsaženy rozvojové činnosti, tj. projekty, investice a další aktivity, které jsou připravované na příští tři roky s výhledem na další období. Víceletý akční plán tak představuje určitou zásobárnu činností, jež je pak zpřesňována v rámci schvalování rozpočtu kraje na další období. Víceletý akční plán na rok 2022 obsahuje celkem 357 rozvojových činností s předpokládanými výdaji přes 32 mld. Kč.


archiv aktualit »

 

 

 

 

Kontakty

RNDr. Jiří Juránek Ph.D.

koncepce a analýzy
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 378, 725 515 821 j.juranek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1205


Poslední změna 06. 05. 2024 06:59:35