Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Hlavním cílem Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje je formulace základních rozvojových priorit kraje, ke kterým relevantními aktivitami přispívá jak Olomoucký kraj a jím zřizované organizace, tak i ostatní subjekty působící na území kraje.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo 25. 9. 2015 svým usnesením č. UZ/17/42/2015 aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Dne 29. 4. 2016 rozhodlo Zastupitelstvo v souladu s novelizací zákona č. 248 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, o změně názvu dokumentu na Strategii rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje.

Současně se změnou názvu Zastupitelstvo schválilo Hodnocení plnění Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje za rok 2015 a nový Akční plán na rok 2016. Nově vzniklý akční plán tak nahradil přílohu původně schváleného dokumentu.

Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Soubor typu pdfStrategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015-2020(4,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - Vymezení území s výraznými rozdíly v socioekonomickém vývoji 2017(3,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZpráva o uplatnění SROK 2018(1 MB)stáhnout
Soubor typu xlsxHodnocení SROK 2018(223,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxTříletý akční plán SROK 2017(90,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZpráva o uplatnění SROK 2017(775,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxHodnocení SROK 2017(152,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZpráva o uplatnění SROK 2016(468,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxHodnocení SROK 2016(124,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfHodnotící zpráva SROK 2015(479,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxHodnocení SROK 2015(219,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPublikace Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPublication Development Strategy of District of the OLOMOUC REGION_English version(27 MB)stáhnout
Soubor typu pdfAnalýza Výrazné rozdíly v socioekonomickém vývoji na území Olomouckého kraje(3,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPublikace Socioekonomický rozvoj regionů v Olomouckém kraji (9,6 MB)stáhnout

Dokument byl podroben hodnocení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. V rámci tohoto procesu se 21. 7. 2015 uskutečnilo veřejné projednání. Na základě posouzení Olomoucký kraj obdržel dne 17. 8. 2015 souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR

Vyhodnocení vlivu na životní prostředí

Soubor typu pdfStanovisko SEA PRÚOOK 2015-2020(314,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení SEA PRÚOOK 2015-2020(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení SEA PRÚOOK 2015-2020 - Příloha č. 1 (NATURA)(506 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZápis z veřejného projednání 21. 7. 2015(198,7 kB)stáhnout

Aktuality

31.01.2020 - Odborníci jednali o budoucnosti regionu

Jednání tří odborných skupin k aktualizaci Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje se uskutečnila v minulých dnech. Skupiny složené z odborníků z různých oblastí napříč celým krajem diskutovaly o situaci v regionu a hledaly společná témata, jejichž prostřednictvím by bylo možné přispět k jeho rozvoji.

Odborníci jednali o budoucnosti regionu

10.07.2018 - Kraj vydal novou publikaci. Pomůže při rozhodování o investicích do rozvoje regionu

Publikaci s názvem Socioekonomický rozvoj regionů v Olomouckém kraji vydalo v těchto dnech hejtmanství. Patnáctistránková brožura hodnotí situaci v našem regionu a bude jedním z podkladů pro rozhodování například o dotačních titulech nebo plánovaných projektech.

Kraj vydal novou publikaci. Pomůže při rozhodování o investicích do rozvoje regionu

04.05.2018 - Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání 23. 4. 2018 schválilo Zprávu o uplatňování Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje za rok 2017

Zpráva obsahuje souhrnné informace o tom, jak Olomoucký kraj v roce 2017 přispíval k plnění svého základního strategického dokumentu. V rámci přípravy zprávy byly zpracovány informace o rozvojových aktivitách v celkovém objemu 2,7 mld. Kč. Zpráva mimo jiné ukazuje, že dlouhodobě roste objem financí na dotace, které kraj poskytuje. V roce 2017 došlo také k oživení v oblasti projektů, na něž kraj dotace sám čerpá. Klíčovými pro kraj jsou i nadále investiční aktivity, rozsah neinvestičních aktivit však roste.

27.04.2017 - Zastupitelé na svém zasedání dne 24. 4. 2017 projednali hodnocení činnosti Olomouckého kraje za rok 2016 v rámci Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Z hodnocení vyplývá, že na rozvoj regionu bylo krajem v roce 2016 vynaloženo přes 2,3 mld. Kč. Zejména se jednalo o investiční akce a v přibližně stejném objemu také o dotace subjektům v území. Neméně důležité jsou také však i neinvestiční činnosti, např. v oblasti sociálních služeb.

06.10.2016 - Tříletý akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje schválen

Lépe plánovat finance i lidské zdroje. Mít přehled o připravovaných projektech. Vyhledání mezer, kam se bude potřeba zaměřit v budoucnu. Dát ostatním vědět, na čem mohou spolupracovat. To vše má umožnit Tříletý akční plán


archiv aktualit »

Kontakty

RNDr. Jiří Juránek Ph.D.

koncepce a analýzy
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 378, 725 515 821 j.juranek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1205


Poslední změna 31. 01. 2020 08:50:10