Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón (příjem žádostí 22.1. - 8. 2. 2019)

Dotační titul „OBNOVA NEMOVITOSTÍ, KTERÉ NEJSOU KULTURNÍ PAMÁTKOU, NACHÁZEJÍCÍCH SE NA ÚZEMÍ PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A PAMÁTKOVÝCH ZÓN“ je určen na podporu úhrady nákladů spojených se záchranou a obnovou staveb nacházejících se v památkových rezervacích a památkových zónách a to objektů, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Jedná se o typ kulturního dědictví, na jehož obnovu nemůže vlastník nemovitosti žádat dotace z programů na obnovu kulturních památek, ale vlastník má zvýšené náklady na obnovu, jelikož stavby jsou umístěny v památkových rezervacích a památkových zónách. 

Prioritami dotačního titulu, které budou uvedeny ve vyhlášení programu, jsou záchrana a obnova objektů památkové a historické hodnoty, nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud nebyl tento stav zaviněn jejich vlastníkem, zachování kulturně historických hodnot ve vztahu k dané lokalitě.

Žadateli mohou být všichni vlastníci, případně nájemci nemovitostí, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón Olomouckého kraje, s výjimkou památek ve vlastnictví státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu.

Maximální výše dotace může činit 50 % uznatelných nákladů na obnovu nemovitosti na rok 2019, a to u neplátců DPH včetně částky DPH a u plátců DPH bez částky DPH. Minimální výše dotace je 50 000 Kč, maximální výše dotace je ve všech případech 300 000 Kč. Z poskytnuté dotace nelze hradit zpracování projektové dokumentace obnovy, provozní náklady a další činnosti nemající povahu záchrany nemovitosti (vestavby, přístavby, nástavby, plastová okna, eurookna, střešní okna, vnější zateplení budovy, rekonstrukce vnitřních prostor, sklepů, vnitřních dvorků).

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(844,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - fyzická osoba(29,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - podnikatel(29,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - obce(30,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba(30,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka žadatelů DT3-rozhodnutí ROK(389 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka žadatelů DT3-rozhodnutí ZOK(421,7 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Sabina Soušková

vedoucí oddělení památkové péče
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení památkové péče
   585 508 584 s.souskova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 916


Poslední změna 11. 01. 2022 10:05:59