Změna účtování přijatých půjček ze SFŽP

29. 05. 2020

Změna účtování přijatých půjček ze SFŽP

 

 

Na základě oznámení ze SFŽP Vás informujeme o změně účtování přijatých půjček (dříve návratných finančních výpomocí) poskytnutých ze SFŽP. Fond přeúčtoval výplaty půjčky, stejně tak počáteční stavy aktivních půjček, s okamžitou platností na účet 067 Dlouhodobé půjčky. Splátky jistin půjček budou účtovány také na účet 067.

Z výše uvedeného pro obce vyplývá, že veškeré dlouhodobé přijaté půjčky ze SFŽP, i vyplacené před rokem 2020, je nutné přeúčtovat na účet 451 Dlouhodobé úvěry. Jedná se úvěry přijaté na běžný účet obce, a proto doporučujeme použít u účtu 451 analytiky 01xx, 03xx, 05xx, 07xx.

Přeúčtování je nutné, aby nedocházelo k nesouladu v rámci mezitímních a ročních závěrek mezi účtováním poskytovatelem půjčky SFŽP a obcí jako příjemcem půjčky.

 

 

 

 

V Olomouci 28. 05. 2020

Kolektiv pracovníků oddělení účetnictví a výkaznictví

 

Soubor typu pdfDopis SFŽP(201,9 kB)stáhnout


Poslední změna 09. 06. 2020 09:06:30