Zástupci místních akčních skupin z kraje se sešli v Olomouci

Na pravidelnou valnou hromadu Krajského sdružení Národní sítě Místních akčních skupin (MAS) ČR se jeho zástupci sjeli ve středu 27. března do Olomouce. V prostoru nového Envelopa Hubu přivítal účastníky náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Šafařík.

Úvodní slovo pronesl také ředitel Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého Petr Kubečka, který se po zahájení ujal krátké exkurze nové budovy.

Účastníci setkání poté projednali činnost organizace v roce 2023. Zabývali se také jejím hospodařením a stavem české základny. Nechyběl ani návrh náplně činnosti na tento rok.

Krajské sdružení je tvořeno všemi místními akčními skupinami sídlícími na území Olomouckého kraje. Cílem sdružení je partnerství s relevantními aktéry na krajské úrovni, plní také důležitou roli komunikační platformy pro výměnu dobré praxe mezi šestnácti členskými MAS.

Zástupci místních akčních skupin z kraje se sešli v Olomouci
Zástupci místních akčních skupin z kraje se sešli v Olomouci
Zástupci místních akčních skupin z kraje se sešli v Olomouci
Zástupci místních akčních skupin z kraje se sešli v Olomouci
Zástupci místních akčních skupin z kraje se sešli v Olomouci
Zástupci místních akčních skupin z kraje se sešli v Olomouci
Zástupci místních akčních skupin z kraje se sešli v Olomouci
Zástupci místních akčních skupin z kraje se sešli v Olomouci
Zástupci místních akčních skupin z kraje se sešli v Olomouci
Zástupci místních akčních skupin z kraje se sešli v Olomouci
Zástupci místních akčních skupin z kraje se sešli v Olomouci
Zástupci místních akčních skupin z kraje se sešli v Olomouci


Poslední změna 28. 03. 2024 11:25:31