Zapojení veřejnosti do procesu tvorby strategických dokumentů

03. 01. 2022

 

Vážení občané Olomouckého kraje,

dovoluji si Vám oznámit, že Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo svým usnesením č. UZ/7/79/2021 ze dne 13. 12. 2021 zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024-2026.

Veřejnost má možnost se do procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024-2026 a současně Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2023, jenž je jednoletým prováděcím dokumentem ke stávajícímu Střednědobému pránu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021 – 2023, zapojit prostřednictvím zaslaných podnětů a připomínek vztahujícím se k zajištění a rozvoji sociálních služeb na území Olomouckého kraje.

Informace o střednědobém plánování sociálních služeb na krajské úrovni jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje pod odkazem: https://www.olkraj.cz/strednedobe-planovani-socialnich-sluzeb-cl-288.html.

Podněty a návrhy je možno zasílat na e-mail: h.bodnarova@olkraj.cz.

Děkuji za Vaši spolupráci.

Mgr. Ivo Slavotínek

1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje

 


Poslední změna 03. 01. 2022 13:38:41