Záměr a zadání realizace procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023

16. 01. 2019

Vážení občané Olomouckého kraje,

dovoluji si Vám oznámit, že Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo svým usnesením č. UZ/13/63/2018 ze dne 17. 12. 2018 Záměr a zadání realizace procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023.

Veřejnost má možnost se do procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 20212023 a současně Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2020, jenž je jednoletým prováděcím dokumentem ke stávajícímu Střednědobému pránu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018–2020, zapojit prostřednictvím zaslaných podnětů a připomínek vztahujícím se k zajištění a rozvoji sociálních služeb na území Olomouckého kraje.

Informace o střednědobém plánování sociálních služeb na krajské úrovni jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje pod odkazem: https://www.olkraj.cz/strednedobe-planovani-socialnich-sluzeb-cl-288.html

Podněty a návrhy je možno zasílat na e-mail: h.bodnarova@olkraj.cz

Děkuji za Vaši spolupráci

Ladislav Okleštěk

hejtman Olomouckého kraje


Poslední změna 16. 01. 2019 14:41:39

© Krajský úřad Olomouckého kraje