Záhadný svět mikroorganismů

02. 04. 2024

Malá výstava o potenciálně velkém problému


„Žijeme ve věku bakterií (jak tomu bylo na počátku, je nyní a bude, dokud svět nezanikne)…“
Stephen Jay Gould (Mizející mikroby, M. J. Blaser, Slovart, 2015; překlad Jana Orlíková)


Ať již chceme, či ne, mikroorganismy jsou běžnou součástí světa, ve kterém žijeme. Podstatnou část tohoto světa mikroorganismů tvoří bakterie, které, přestože nejsou za běžných okolností okem viditelné, tvoří fakticky biomasu, která svou celkovou hmotností několikanásobně převyšuje hmotnost toho, co běžně kolem sebe vidíme a vnímáme jako život na této planetě.

Záhadný svět mikroorganismů


Poslední změna 10. 04. 2024 14:21:36