Výstraha ČHMÚ

20. 04. 2019

VÝSTRAHA ČHMÚ 

Číslo: PVI_2019/44 

Vydaná: sobota 20.04.2019 10:38 (08:38 UTC) 

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 
Praha 
Středočeský 
Karlovarský 
Plzeňský 
Jihočeský 
Pardubický 
Královéhradecký 
Liberecký 
Ústecký 
Vysočina 
Jihomoravský 
Zlínský 
Olomoucký 
od soboty 20.04.2019 10:30 do odvolání Počasí u nás ovlivňuje slábnoucí tlaková výše nad jižní Skandinávií. 

Slunečné a suché počasí s nedostatkem srážek bude pokračovat a v důsledku 
toho bude postupně narůstat nebezpečí vzniku požárů. Přechodně výraznější 
nárůst nebezpečí vzniku a šíření požárů očekáváme ve spojitosti s čerstvým 
jihovýchodním větrem, který bude vát v úterý. 

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár: 
-V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, 
neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné 
zdroje otevřeného ohně. 
-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí 
vzniku požárů mohou být vydány. 
-Dbát na úsporné hospodaření s vodou. Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Borovička 
ve spolupráci s VGHMÚř 

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index
html?layout=1 


Distribuce: A,S,K,P,C,E,H,L,U,J,B,Z,M, 
NNNN 

 


Poslední změna 20. 04. 2019 11:31:39

© Krajský úřad Olomouckého kraje