Uživatelé online služeb státu získávají novou možnost, jak prokazovat svoji totožnost

28. 04. 2020

Uživatelé online služeb státu získávají novou možnost, jak prokazovat svoji totožnost. Správa základních registrů připojila k systému národního bodu pro identifikaci a autentizaci první soukromý subjekt, který identifikaci může zajišťovat. Je jím akciová společnost První certifikační autorita. Ta získala akreditaci ministerstva financí.

„Kvalifikovaným prostředkem na úrovni záruky VYSOKÁ je kombinace komerčního identitního certifikátu a čipové karty řady Starcos 3.5 a vyšší. Vedle občanského průkazu s čipem a identifikačním certifikátem tak existuje další nástroj, který mohou uživatelé využívat pro přihlašování ke službám požadujícím tu nejvyšší úroveň záruk, tak jí definuje evropské nařízení eIDAS,“ informuje Správa základních registrůVíce o eIDAS a spol. v textech na Lupě


Poslední změna 28. 04. 2020 08:14:59