Upozorňujeme dopravce, že termín pro splnění finanční způsobilosti pro rok 2022 je do 31.7.2022.

23. 06. 2022

Upozorňujeme dopravce, že termín pro splnění finanční způsobilosti pro rok 2022 je do 31.7.2022.

Podklady k prokázání finanční způsobilosti doručte dopravnímu úřadu nejpozději do 31.07.2022, a to osobně, Českou poštou, do datové schránky, nebo e-mailem na adresu: posta@olkraj.cz. Na podání učiněná jiným způsobem než je uvedeno, nebo po stanoveném termínu, nebude brán zřetel.


Poslední změna 23. 06. 2022 12:33:59