Kontakty » Útvar interního auditu

Ing. Marta Filipcová

vedoucí útvaru interního auditu
Útvar interního auditu
   585 508 345        m.filipcova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1510

Ing. Lucie Čopianová

interní auditor
Útvar interního auditu
   585 508 148        l.copianova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1511