Telefonní seznam » Odbor investic

Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru investic
Odbor investic
   585 508 532        m.kubin@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 219
Eva Schwarzová
asistentka vedoucího odboru
Odbor investic
   585 508 839        e.schwarzova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 220
Mgr. Ivana Janečková
právník odboru investic
Odbor investic
   585 508 429        i.janeckova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 307

oddělení financování investic

Ing. Marta Kypusová
vedoucí oddělení
oddělení financování investic, Odbor investic
   585 508 262        m.kypusova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 306
Jitka Benešová
ekonom investičních akcí
oddělení financování investic, Odbor investic
   585 508 323        j.benesova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 310
Bc. Alena Břenková
finanční manažer
oddělení financování investic, Odbor investic
   585 508 274        a.brenkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 310
Ing. Katarína Chytilová
finanční manažer
oddělení financování investic, Odbor investic
   585 508 350        k.chytilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 310
Ing. Kateřina Cimburková
finanční manažer
oddělení financování investic, Odbor investic
   585 508 339        k.cimburkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 310
Petra Kalmanová

oddělení financování investic, Odbor investic
   585 508 167        p.kalmanova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 307
Bc. Martin Pěcha DiS.
projektový manažer evropských projektů
oddělení financování investic, Odbor investic
   585 508 213        m.pecha@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 316
Mgr. Lenka Petrásková
projektový manažer
oddělení financování investic, Odbor investic
   585 508 640        l.petraskova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 316
Mgr. Pavel Šiška
projektový manažer evropských projektů
oddělení financování investic, Odbor investic
   585 508 391        p.siska@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 311
Ing. Kateřina Tichá
finanční manažer evropských projektů
oddělení financování investic, Odbor investic
   585 508 339        k.ticha@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 310
Ing. Pavlína Vašinová
investiční výstavba
oddělení financování investic, Odbor investic
   585 508 496        p.vasinova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 311

oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Petr Dlabal
vedoucí oddělení, investiční výstavba
oddělení přípravy a realizace investic, Odbor investic
   585 508 510        p.dlabal@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 221
Ing. Jaroslav Chytil
investiční výstavba
oddělení přípravy a realizace investic, Odbor investic
   585 508 283        j.chytil@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 309
Ing. Miroslava Crlíková
investiční výstavba
oddělení přípravy a realizace investic, Odbor investic
   585 508 818        m.crlikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 305
Ing. Michaela Dudková
investiční výstavba
oddělení přípravy a realizace investic, Odbor investic
   585 508 505        mi.dudkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 347
Ing. Jan Haničák
investiční výstavba
oddělení přípravy a realizace investic, Odbor investic
   585 508 427        j.hanicak@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 309
Ing. Miloš Hlaďo
investiční výstavba
oddělení přípravy a realizace investic, Odbor investic
   585 508 279        m.hlado@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 305
Ing. Vladislav Krejčiřík
investiční výstavba
oddělení přípravy a realizace investic, Odbor investic
   585 508 433        v.krejcirik@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 308
Ing. Jiří Maděrka
investiční výstavba
oddělení přípravy a realizace investic, Odbor investic
   585 508 835        j.maderka@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 347
Ing. Dagmar Střelcová
investiční referent
oddělení přípravy a realizace investic, Odbor investic
   585 508 862        d.strelcova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 347
Ing. Vilém Urbánek
investiční výstavba
oddělení přípravy a realizace investic, Odbor investic
   585 508 836        vilem.urbanek@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 308
Ing. Milena Vrbková
investiční výstavba
oddělení přípravy a realizace investic, Odbor investic
   584 458 504        m.vrbkova@olkraj.cz
Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník, patro , kancelář: 211
© Krajský úřad Olomouckého kraje