Slovo hejtmana

Josef Suchánek - hejtman Olomouckého kraje

Vážení přátelé,

tisíce žáků základních škol v našem regionu budou už brzy stát před rozhodnutím - výběrem střední školy, na které budou chtít pokračovat po ukončení posledního ročníku základní školy. Jde o důležitý krok v životě mladých lidí, zároveň jsou do něj do velké míry vtaženi i rodiče. Nabídka středních škol a učilišť je naštěstí pestrá, lze vybírat z desítek oborů. A úměrně tomu se střední školy všech typů prezentují nejrůznějšími způsoby a prostředky tak, aby školáky a jejich rodiče zaujaly. A to je dobře.

Střední školy v Olomouckém kraji, tzn. gymnázia se všeobecným vzděláním, střední odborné školy, střední odborná učiliště a další nabízejí pro každého něco. Máme zde tradiční obory, řemesla „se zlatým dnem“ nebo také nové obory, které reagují na měnící se pracovní trh.

Vedení kraje se spolu s odborem školství snaží podporovat zejména polytechnické střední školy a učiliště. Absolventů těchto škol je na trhu práce významný nedostatek a firmy na takové lidi čekají s velkou netrpělivostí. A také ty nejlepší žáky / žákyně podporují i v průběhu studia. Nebo pomáhají školám s vybavením výukovými nástroji a pomůckami. Kraj zase do systému přináší motivační krajská stipendia. Lidově řečeno, jde o formu kapesného, které kraj prostřednictvím škol vyplácí šikovným mladým lidem. Společenská prestiž právě těchto absolventů v celé společnosti viditelně roste, zájem o ně je opravdu velký.

Určitě zde nejsem od toho, abych vám do výběru školy a budoucího povolání mluvil. Pokud bych ale přeci jen mohl, poradil bych toto: vybírejte podle toho, co vás bude bavit – ve škole i v životě.

Josef Suchánek,
hejtman Olomouckého kraje