Slovo hejtmana

Josef Suchánek - hejtman Olomouckého kraje

Vážení přátelé,

vím, že to asi není první věc, kterou teď řešíte. Protože zdražování, energetická krize i válka na Ukrajině a její následky na nás doléhají a budou doléhat velmi tvrdě. Přesto chci připomenout, že je tady celá řada dalších problémů, na které nesmíme zapomínat. A jedním z nich je ochrana životního prostředí.

Zatímco následky mnoha jiných chyb, kterých se dopouštíme, vidíme často velmi brzy, v případě ekologie je tomu jinak – často trvá i několik desetiletí, než se dozvíme, co jsme udělali špatně – že jsme až příliš regulovali řeky a potoky, dříve smíšené lesy proměnili ve smrkové plantáže a malá úrodná políčka rozorali do obřích lánů, a ty jsme melioracemi, nešetrným hospodařením a chemií leckde přetvořili na neúrodné zóny bez života. A teď se nám to všechno vrací i s úroky.

Olomoucký kraj považuje ochranu životního prostředí za svoji hlavní prioritu. Díky penězům z hejtmanství se už podařila spousta skvělých věcí – finance šly na obnovu kůrovcem poškozených lesů, máme strategii, jak nakládat s odpadem (od roku 2030 bez možnosti skládkování) a podporujeme řadu projektů, jejichž cílem je zadržování vody v krajině. Aby naši zemi neničilo sucho, nebo naopak bleskové povodně. Hodně investujeme také do nových čističek odpadních vod.

Hlavní hybnou silou, která se na zlepšení životního prostředí podílí, ale nejsou krajské dotace, nýbrž vy – lidé, kterým není jedno, v jaké krajině žijeme ani co se v ní bude dít třeba za padesát let. Každý vámi vysazený strom, ušetřený litr vody nebo kilogram vytříděného odpadu se počítá. Moc vám za to děkuji.

Josef Suchánek,
hejtman Olomouckého kraje