Slovo hejtmana

Ladislav Okleštěk - hejtman Olomouckého kraje

Vážení přátelé,

jestli mě dárci v rámci dobročinné sbírky Oholíme hejtmana připraví o peníze nebo dokonce i o knír, o to vlastně vůbec nejde. A rozhodně ani o mou propagaci, jak budou možná tvrdit někteří rýpalové. Dosud jsem přispíval na různé charitativní projekty, nikde jsem se tím nechlubil a nemám potřebu s tím právě teď začít.

Jde o úplně jinou věc. Jako hejtman se každý den setkávám s organizacemi, které se starají o děti, hendikepované nebo třeba seniory. Některé s přispěním státu, kraje či své obce, jiné shánějí peníze, kde se dá. Všechny mají společné dvě věci: přemíru nadšení a nedostatek financí.

Často jsem přemýšlel, jak je to možné. „Erár“ včetně Olomouckého kraje přece dává na všechny tyto dobročinné aktivity každý rok více peněz. Neziskovky šetří, kde můžou. Lidi v nich často berou minimální mzdy, v mnoha spolcích působí jen dobrovolníci úplně zadarmo.

K čemu jsem došel? Za vším je „pozitivní deviace“ našich lidí, kteří rádi dělají něco pro druhé. A my, kteří na tyto skvělé aktivity nemáme tolik času, bychom jim měli pomáhat – více než dosud.

Proto jsem šel do projektu Oholíme hejtmana. Peníze, které díky němu získáme na zajištění dopravy hendikepovaných děti do mohelnické školy, budou jen kapkou v moři financí, které by se hodily na jiné potřebné aktivity. Ale díky této iniciativě a propagaci se možná těch kapek podaří sehnat více. Věřím, že díky bitvě o můj knír se rozhodou pomáhat i další.

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje
© Krajský úřad Olomouckého kraje