Školení k výzvě PO 2 v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

23. 08. 2021

Na základě spolupráce se Společným sekretariátem Česká republika – Polsko si Vám dovolujeme zaslat k případnému využití odkaz na školení týkající se Prioritní osy 2.

Školení proběhne formou videokonference dne 26. 08. 2021 od 10:00 do 13:30 hodin.

 

Program školení:

1. Obecné podmínky PO2, pravidla způsobilosti výdajů a nejčastější chyby žadatelů

2. Specifická pravidla vyhlášení výzvy – zaměření na COVID

3. Diskuse

 

K dispozici bude tlumočení z polštiny a češtiny.

Školení bude probíhat prostřednictvím aplikace MS Teams.

Odkaz k přihlášení naleznete ZDE.


Poslední změna 23. 08. 2021 15:45:46