Památková péče v Olomouckém kraji

Ochrana kulturních památek a ochrana památkově hodnotných souborů či celků, jako nedílné součásti kulturního dědictví národa a svědectví jeho dějin, je základním principem památkové péče. Péče o kulturní památky zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány a odborné organizace státní památkové péče v souladu se společenskými potřebami zabezpečují zachování, ochranu a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. Tyto najdete souhrnně pod názvem Významné kulturní památky.

Databáze nemovitých kulturních památek a seznam oprávněných restaurátorů je zpřístupněn na stránkách Národního památkového ústavu.

Památková péče řeší také problematiku archeologických výzkumů a nálezů. Adresy na jednotlivé organizace naleznete zde.

Za kulturní památky prohlašuje Ministerstvo kultury České republiky nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů.

Přehled dotací

Soubor typu docxPoskytnuté dotace v jednotlivých letech(15,5 kB)stáhnout

Program památkové péče v Olomouckém kraji 2019 - DT1 Obnova kulturních památek (příjem žádostí 22.1. - 8.2.2019)

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(6,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(843,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - obce(28,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - fyzická osoba(27,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - podnikatel(27,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba(28,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka žadatelů DT1-rozhodnutí ROK(533,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka žadatelů DT1-rozhodnutí ZOK(768,8 kB)stáhnout

Program památkové péče v Olomouckém kraji 2019 - DT 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu (příjem žádostí 22.1. - 8. 2. 2019)

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfpriloha-c-16-vzor-zad-2019-dt2-obn.pdf(975,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - fyzická osoba se spoluúčastí(26,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - fyzická osoba bez spoluúčasti(26,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - podnikatel bez spoluúčasti(26,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - podnikatel se spoluúčastí(27,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - obce se spoluúčastí(27,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - obce bez spoluúčasti(27,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba bez spoluúčasti(27,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba se spoluúčastí(27,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka žadatelů DT2-rozhodnutí ROK(392,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka žadatelů DT2-rozhodnutí ZOK(467,7 kB)stáhnout

Program památkové péče v Olomouckém kraji 2019 - DT 3 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón (příjem žádostí 22.1. - 8.2.2019)

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(844,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - fyzická osoba(29,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - podnikatel(29,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - obce(30,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba (30,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka žadatelů DT3-rozhodnutí ROK(389 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka žadatelů DT3-rozhodnutí ZOK(421,7 kB)stáhnout

Formuláře a žádosti

Soubor typu docxŽádost o přemístění stavby, která je kulturní památkou dle § 18 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů(17,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxŽádost o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k obnově národní kulturní památky(19,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxŽádost o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k restaurování národní kulturní památky(17,1 kB)stáhnout

Právní normy v oblasti památkové péče

Soubor typu .pdfPrávní normy(19,9 kB)stáhnout

Zajímavé dokumenty ke stažení

Soubor typu .docxNemovité kulturní památky Olomouckého kraje ve kterých sídlí příspěvkové organizace Olomouckého kraje(24,4 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .pdfMapa památkových rezervací a zón v Olomouckém kraji(207,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMapa národních kulturních památek v Olomouckém kraji(378,6 kB)stáhnout
Soubor typu .docSoubor barokních kašen a sloupů v Olomouci(1,2 MB)DOC | PDF
Soubor typu .docHrad Šternberk(394 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docHrad Bouzov(600,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfZámek Velké Losiny(505,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVila Primavesi(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfŠternberská madona(284 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVodní elektrárna v Třeštině(402,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPapírna Velké Losiny(471,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPamátník obětí II. světové války v Javoříčku(475,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfOlomoucký hrad s kostelem sv. Václava v Olomouci(524,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfNárodní dům v Prostějově(449,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKostel sv. Mořice(461,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKlášterní Hradisko(482 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZámek Jánský Vrch(459,8 kB)stáhnout
Soubor typu .docArcheologie(22,5 kB)DOC | PDF

Významné kulturní památky

Soubor typu .docVýznamné kulturní památky(41 kB)DOC | PDF

Ochranná pásma

Soubor typu .docOchranná pásma-OÚ(34,5 kB)DOC | PDF

Zpracovatel stránky

Mgr. Tomáš Navrátil
referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 605 t.navratil@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 321a


Poslední změna 27. 06. 2019 09:39:13

© Krajský úřad Olomouckého kraje