Památková péče v Olomouckém kraji

Ochrana kulturních památek a ochrana památkově hodnotných souborů či celků, jako nedílné součásti kulturního dědictví národa a svědectví jeho dějin, je základním principem památkové péče. Péče o kulturní památky zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány a odborné organizace státní památkové péče v souladu se společenskými potřebami zabezpečují zachování, ochranu a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. Tyto najdete souhrnně pod názvem Významné kulturní památky.

Památková péče řeší také problematiku archeologických výzkumů a nálezů.

Za kulturní památky prohlašuje Ministerstvo kultury České republiky nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů.

07_01_01_ Program památkové péče v Olomouckém kraji 2023 - Obnova kulturních památek - příjem žádostí 23. 1. 2023 - 3. 2. 2023

Soubor typu pdfPravidla památková péče DT1.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti o dotaci z rozpočtu OK DT1.pdf(977,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. nepodnik._DT1.pdf(582 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. podnik_DT1.pdf(412,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_obec_Vzor DT1.pdf(410,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_práv. osoba_DT1.pdf(417,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvyhodnoceni-regionalnich-rozdilu-a-vyvazeneho-rozvoje-uzemi.pdf(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDT1 - Obnova kulturních památek-OSKPP.pdf- vyhodnocení(1 MB)stáhnout

07_01_02_ Program památkové péče v Olomouckém kraji 2023 - Obnova staveb drobné architektury - příjem žádostí 23. 1. 2023 - 3. 2. 2023

Soubor typu pdfPravidla památková péče DT2.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti o dotaci z rozpočtu OK DT2.pdf(969,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. nepod._DT2.pdf(590,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. podnik_DT2.pdf(420,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_obec_Vzor DT2.pdf(419,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_práv. osoba_DT2.pdf(426 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvyhodnoceni-regionalnich-rozdilu-a-vyvazeneho-rozvoje-uzemi.pdf(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDT2 - Obnova staveb drobné archit. míst. významu-OSKPP.pdf- vyhodnocení(859,1 kB)stáhnout

07_01_03_ Program památkové péče v Olomouckém kraji 2023 - Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházející se na území památkových rezervací a památkových zón a jejich ochranných pásem - příjem žádostí 23. 1. 2023 - 3. 2. 2023

Soubor typu pdfPravidla památková péče DT3.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti o dotaci z rozpočtu OK DT3.pdf(981,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. nepo._DT3.pdf(583,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. podnik_DT3.pdf(411,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_obec_Vzor DT3.pdf(408,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_práv. osoba_DT3.pdf(418,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvyhodnoceni-regionalnich-rozdilu-a-vyvazeneho-rozvoje-uzemi.pdf(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDT3 – Obnova nem., které nejsou kp, nach. se na území p. r. a p. z.-OSKPP.pdf - vyhodnocení(756,1 kB)stáhnout

Formuláře a žádosti

Soubor typu docxzadost-o-vydani-zavazneho-stanoviska-k-restaurovani-narodni-kulturni-pamatky.docx(17,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxzadost-o-vydani-zavazneho-stanoviska-k-obnove-narodni-kulturni-pamatky.docx(21,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxzadost-o-premisteni-stavby-ktera-je-kulturni-pamatkou.docx(17,6 kB)stáhnout

Právní normy v oblasti památkové péče

Soubor typu doczakladni-pravni-predpisy.doc(42 kB)stáhnout

Zajímavé dokumenty ke stažení

Soubor typu .pdfMapa památkových rezervací a zón v Olomouckém kraji(207,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNárodní kulturní památky_mapa_2023.pdf(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu .docSoubor barokních kašen a sloupů v Olomouci(1,2 MB)DOC | PDF
Soubor typu .docHrad Šternberk(394 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docHrad Bouzov(600,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfZámek Velké Losiny(505,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVila Primavesi(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfŠternberská madona(284 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVodní elektrárna v Třeštině(402,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPapírna Velké Losiny(471,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPamátník obětí II. světové války v Javoříčku(475,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfOlomoucký hrad s kostelem sv. Václava v Olomouci(524,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfNárodní dům v Prostějově(449,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKostel sv. Mořice(461,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKlášterní Hradisko(482 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZámek Jánský Vrch(459,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxsvaty-kopecek.docx(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu docxZámek Plumlov.docx(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu docxKulturní památky ve kterých sídlí příspěvkové organizace(18,8 kB)stáhnout
Soubor typu .docArcheologie(22,5 kB)DOC | PDF

Významné kulturní památky

Soubor typu docpamatkove-rezervace-a-zony.doc(40,5 kB)stáhnout

Ochranná pásma

Soubor typu docochranna-pasma.doc(36 kB)stáhnout

Zpracovatel stránky

Ing. Jana Mrňková

památková péče, dotace
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení památkové péče
   585 508 234 j.mrnkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 904

Vyúčtování dotací 2022

07.06.2022 - vyúčtování dotací


Poslední změna 19. 12. 2022 10:35:04