Památková péče v Olomouckém kraji

Ochrana kulturních památek a ochrana památkově hodnotných souborů či celků, jako nedílné součásti kulturního dědictví národa a svědectví jeho dějin, je základním principem památkové péče. Péče o kulturní památky zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány a odborné organizace státní památkové péče v souladu se společenskými potřebami zabezpečují zachování, ochranu a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. Tyto najdete souhrnně pod názvem Významné kulturní památky.

Památková péče řeší také problematiku archeologických výzkumů a nálezů.

Za kulturní památky prohlašuje Ministerstvo kultury České republiky nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů.

Přehled dotací

Soubor typu docxdotace-v-jednotlivych-letech-1.docx(16,6 kB)stáhnout

Program památkové péče v Olomouckém kraji 2020 - DT1 Obnova kulturních památek (příjem žádostí 21.1. - 7.2.2020)

Soubor typu pdfpravidla-dt1-obnova-kulturnich-pamatek.pdf(623,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpriloha-c-02-vps-obce-a-mesta-dt1.pdf(448,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpriloha-c-03-vps-fyz-os-nepodnikajici-dt1.pdf(441,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpriloha-c-04-vps-podnika-fyz-os-dt1.pdf(453,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpriloha-c-05-vps-pravnicka-osoba-dt1.pdf(463 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpriloha-c-06-vps-vzor-zadost-dt1.pdf(702,3 kB)stáhnout

Program památkové péče v Olomouckém kraji 2020 - DT 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu (příjem žádostí 21.1. - 7. 2. 2020)

Soubor typu pdfpriloha-c-08-vps-obce-a-mesta-bez-spoluucasti-dt2.pdf(437,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpriloha-c-09-vps-obce-a-mesta-se-spoluucasti-dt2.pdf(449,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpriloha-c-10-vps-fyz-os-nepodnik-bez-spoluuc-dt2.pdf(431,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpriloha-c-11-vps-fyz-os-nepodnik-se-spoluuc-dt2.pdf(444 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpriloha-c-12-vps-podnika-fyz-os-bez-spoluucasti-dt2.pdf(438,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpriloha-c-13-vps-podnika-fyz-os-se-spoluucasti-dt2.pdf(453,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpriloha-c-14-vps-pravnicka-osoba-bez-spoluucasti-dt2.pdf(450,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpriloha-c-15-vps-pravnicka-osoba-se-spoluucasti-dt2.pdf(463 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpriloha-c-16-vps-vzor-zadost-dt2.pdf(704,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpriloha-c-07-pravidla-dt2-obnova-st-drob-arch-mist-vyz-kopie.pdf(623,4 kB)stáhnout

Program památkové péče v Olomouckém kraji 2020 - DT 3 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón (příjem žádostí 21.1. - 7.2.2020)

Soubor typu pdfpravidla-dt3-obn-nem-nejs-kp-na-uz-rez-a-zon.pdf(624,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpriloha-c-18-vps-obce-a-mesta-dt3.pdf(449,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpriloha-c-19-vps-fyz-os-nepodnikajici-dt3.pdf(442,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpriloha-c-20-vps-podnika-fyz-os-dt3.pdf(453,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpriloha-c-21-vps-pravnicka-osoba-dt3.pdf(463,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpriloha-c-22-vps-vzor-zadost-dt3.pdf(703,3 kB)stáhnout

Formuláře a žádosti

Soubor typu docxŽádost o přemístění stavby, která je kulturní památkou dle § 18 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů(17,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxŽádost o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k obnově národní kulturní památky(19,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxŽádost o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k restaurování národní kulturní památky(17,1 kB)stáhnout

Právní normy v oblasti památkové péče

Soubor typu .pdfPrávní normy(19,9 kB)stáhnout

Zajímavé dokumenty ke stažení

Soubor typu .docxNemovité kulturní památky Olomouckého kraje ve kterých sídlí příspěvkové organizace Olomouckého kraje(24,4 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .pdfMapa památkových rezervací a zón v Olomouckém kraji(207,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMapa národních kulturních památek v Olomouckém kraji(378,6 kB)stáhnout
Soubor typu .docSoubor barokních kašen a sloupů v Olomouci(1,2 MB)DOC | PDF
Soubor typu .docHrad Šternberk(394 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docHrad Bouzov(600,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfZámek Velké Losiny(505,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVila Primavesi(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfŠternberská madona(284 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVodní elektrárna v Třeštině(402,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPapírna Velké Losiny(471,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPamátník obětí II. světové války v Javoříčku(475,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfOlomoucký hrad s kostelem sv. Václava v Olomouci(524,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfNárodní dům v Prostějově(449,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKostel sv. Mořice(461,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKlášterní Hradisko(482 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZámek Jánský Vrch(459,8 kB)stáhnout
Soubor typu .docArcheologie(22,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu docxsvaty-kopecek.docx(1,7 MB)stáhnout

Významné kulturní památky

Soubor typu .docVýznamné kulturní památky(41 kB)DOC | PDF

Ochranná pásma

Soubor typu .docOchranná pásma-OÚ(34,5 kB)DOC | PDF

Zpracovatel stránky

Ing. Jana Mrňková

památková péče, dotace
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení památkové péče
   585 508 234 j.mrnkova@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 329


Poslední změna 25. 02. 2020 09:08:59