Památková péče v Olomouckém kraji

Ochrana kulturních památek a ochrana památkově hodnotných souborů či celků, jako nedílné součásti kulturního dědictví národa a svědectví jeho dějin, je základním principem památkové péče. Péče o kulturní památky zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány a odborné organizace státní památkové péče v souladu se společenskými potřebami zabezpečují zachování, ochranu a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. Tyto najdete souhrnně pod názvem Významné kulturní památky.

Památková péče řeší také problematiku archeologických výzkumů a nálezů.

Za kulturní památky prohlašuje Ministerstvo kultury České republiky nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů.

07_01_01_Program památkové péče v Olomouckém kraji 2022 - DT1 Obnova kulturních památek (příjem žádostí 24.1. - 4.2.2022)

Soubor typu pdfPravidla Prog. památ. péče DT1 v roce 2022.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDT1 Vzor.vp.smlouva na AKCI fyz.os.nepodnik.pdf(572,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT1 Vzor.vp.smlouva na AKCI fyz.os.podnikateli.pdf(579,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT1 Vzor.vp.smlouvana AKCI_obce, městysy, města.pdf(574,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT1 Vzor.vp.smlouvana AKCI_právnické osoby.pdf(580 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxDT1 Vzorová žádost o dotaci.xlsx(75,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvyhodnoceni-regionalnich-rozdilu-a-vyvazeneho-rozvoje-uzemi.pdf(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfObnova kulturních památek DT1.pdf(1,1 MB)stáhnout

07_01_02_Program památkové péče v Olomouckém kraji 2022 - DT 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu (příjem žádostí 24.1. - 4. 2. 2022)

Soubor typu pdfPravidla Prog. pam. péče DT2 v roce 2022.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDT2 Vzor.vp.smlouvy na AKCI fyz.os.nepodnik.-s i bez spol..pdf(583,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT2 Vzor.vp.smlouvy na AKCI fyz.os.podnik.-s i bez spol.pdf(590 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT2 Vzor.vp.smlouvy na AKCI_obc,měst-s i bez spol..pdf(585,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT2 Vzor.vp.smlouvy na AKCI_práv.os-s i bez spol..pdf(589,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxDT2 Vzorová žádost o dotaci.xlsx(75,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvyhodnoceni-regionalnich-rozdilu-a-vyvazeneho-rozvoje-uzemi.pdf(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfObnova staveb drobné architektury místního významu DT2.pdf(871,6 kB)stáhnout

07_01_03_Program památkové péče v Olomouckém kraji 2022 - DT 3 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón (příjem žádostí 24.1. - 4.2.2022)

Soubor typu pdfPravidla Prog. památ. péče DT3 v roce 2022.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDT3 Vzor.vp.smlouva na AKCI fyz.os.nepodnikající.pdf(573,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT3 Vzor.vp.smlouvyna AKCI fyz.os.podnikající.pdf(581,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT3 Vzor.vp.smlouvy na AKCI_práv.os.pdf(580,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT3 Vzor.vp.smlouvy na AKCI_obce,města.pdf(575 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxDT3 Vzorová žádost o dotaci.xlsx(75,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvyhodnoceni-regionalnich-rozdilu-a-vyvazeneho-rozvoje-uzemi.pdf(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfObnova nemovitostí, které nejsou KP, nach. se na úz. pam. rez. a pam. zón a jejich ochran. pásem DT3.pdf(785 kB)stáhnout

Formuláře a žádosti

Soubor typu docxzadost-o-vydani-zavazneho-stanoviska-k-restaurovani-narodni-kulturni-pamatky.docx(17,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxzadost-o-vydani-zavazneho-stanoviska-k-obnove-narodni-kulturni-pamatky.docx(21,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxzadost-o-premisteni-stavby-ktera-je-kulturni-pamatkou.docx(17,6 kB)stáhnout

Právní normy v oblasti památkové péče

Soubor typu doczakladni-pravni-predpisy.doc(42 kB)stáhnout

Zajímavé dokumenty ke stažení

Soubor typu .pdfMapa památkových rezervací a zón v Olomouckém kraji(207,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMapa národních kulturních památek v Olomouckém kraji(378,6 kB)stáhnout
Soubor typu .docSoubor barokních kašen a sloupů v Olomouci(1,2 MB)DOC | PDF
Soubor typu .docHrad Šternberk(394 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docHrad Bouzov(600,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfZámek Velké Losiny(505,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVila Primavesi(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfŠternberská madona(284 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVodní elektrárna v Třeštině(402,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPapírna Velké Losiny(471,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPamátník obětí II. světové války v Javoříčku(475,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfOlomoucký hrad s kostelem sv. Václava v Olomouci(524,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfNárodní dům v Prostějově(449,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKostel sv. Mořice(461,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKlášterní Hradisko(482 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZámek Jánský Vrch(459,8 kB)stáhnout
Soubor typu .docArcheologie(22,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu docxsvaty-kopecek.docx(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu docxKulturní památky ve kterých sídlí příspěvkové organizace(18,8 kB)stáhnout

Významné kulturní památky

Soubor typu docpamatkove-rezervace-a-zony.doc(40,5 kB)stáhnout

Ochranná pásma

Soubor typu docochranna-pasma.doc(36 kB)stáhnout

Zpracovatel stránky

Ing. Jana Mrňková

památková péče, dotace
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení památkové péče
   585 508 234 j.mrnkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 904

Vyúčtování dotací 2022

07.06.2022 - vyúčtování dotací


Poslední změna 07. 06. 2022 07:13:40