Otevřeno 7. kolo výzvy Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis!

12. 06. 2019

Do této výzvy je opět umožněno předkládat mikroprojekty v rámci prioritní osy 4 určené pro spolupráci institucí a organizací v česko-polském regionu a pro pořádání především měkkých aktivit typu people-to-people. Současně je umožněno po delší době znovu připravovat projektové žádosti i do prioritní osy 2 určené pro rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů a rozvoj cestovního ruchu v česko-polském pohraničí. Projektová žádost předložená do PO 2 ovšem musí splňovat podmínku - musí přispívat k plnění  programového výstupového indikátoru "elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou" (kód indikátor 91002).

Nejzazší termín pro předložení mikroprojektu do této výzvy je stanoven do 31.10.2019.

Více informací naleznete na webových stránkách Správce Fondu mikroprojektů – Euroregionu Glacensis.


Poslední změna 12. 06. 2019 06:55:03

© Krajský úřad Olomouckého kraje