Olomoucký kraj pořádá seminář pro žadatele programu Interreg V-A Česká republika – Polsko k výzvě v Prioritní ose 3 – Vzdělávání a kvalifikace

01. 02. 2019

Olomoucký kraj a Opolské vojvodství ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR-Společným sekretariátem Vás srdečně zvou na seminář pro žadatele, který se uskuteční ve čtvrtek 28. února 2019 v 10:00 na Městském úřadě v Glucholazech v Polsku, mapa zde.

Seminář je určen zástupcům vzdělávacích institucí, orgánům veřejném správy a jejich příspěvkovým organizacím, hospodářským a profesním komorám, nestátním neziskovým organizacím. Na semináři budou pro české i polské žadatele prezentovány podmínky výzvy a bližší informace k předložení projektového záměru i plné projektové žádosti. Na semináři bude také možné konzultovat Vaše záměry s pracovníky Společného sekretariátu a Regionálních subjektů Olomouckého kraje a Opolského vojvodství. Předpokládaná délka semináře jsou 2 hodiny a tlumočení bude zajištěno.

Bližší informace jsou k dispozici v přiložené pozvánce. Na seminář se můžete přihlásit do 25. 2. 2019 na e-mailové adrese alice.navratilova@olkraj.cz.

Soubor typu pdfPozvánka(412,3 kB)stáhnout


Poslední změna 01. 02. 2019 10:51:59

© Krajský úřad Olomouckého kraje