Norské fondy: Využijte grant z Programu Vzdělávání

07. 03. 2019

Dům zahraničních služeb vyhlásil výzvu o předkládání žádostí o grant na podporu projektů odborného vzdělávání a přípravy v rámci programu Vzdělávání (programová oblast č. 3 – vzdělávání, stipendia, odborné vzdělávání a podnikavost mladých lidí). Šance pro podání žádosti je do 18. 3. 2019, 15 hodin.

O grant mohou požádat všechny české SŠ a VOŠ + mohou žádat i o granty pro své partnery.

Kdo se může stát partnerem? • instituce/organizace z donorských států • švýcarské instituce aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, které mají uzavřenou dohodu o spolupráci s Lichtenštejnskem • podniky z České republiky, včetně živnostníků  

Složení projektového partnerství: • alespoň jedna instituce z ČR + jedna instituce z donorského státu • u některých aktivit musí být jeden z partnerů podnik

U projektů není vyžadováno kofinancování!

Cílem projektu je:

• zkvalitnění praktického vyučování a podpora podnikatelských kompetencí u žáků

• posílení bilaterální spolupráce mezi donorskými státy a Českou republikou

• podpora synergie mezi vzděláváním a odborným výcvikem, zaměstnaností a pracovním trhem, aby se mezi mladými lidmi zvýšila iniciativnost a podnikavost

Text výzvy (v němž najdete i všechny potřebné informace k podání žádosti) naleznete zde.

 

Soubor typu pdfNorské fondy(741,3 kB)stáhnout


Poslední změna 12. 03. 2019 10:09:03

© Krajský úřad Olomouckého kraje