Kam nechodí slunce, tam chodí lékař - komentované prohlídky

18. 01. 2023

Regionálně zaměřená výstava přibližuje vývoj poskytování zdravotní péče v časovém rozmezí od 19. století až téměř po současnost. Soustředí se především na tři větší tematické celky. Největší z nich je věnován historii a stavebním proměnám nemocničních areálů (Šumperk, Zábřeh, Libina, Červená Voda aj.), poliklinik a dalších vybraných zdravotnických zařízení včetně vývoje záchranné služby. Další část výstavy umožňuje návštěvníkům nahlédnout do světa starých lékáren. Třetí velké téma představuje lázeňská péče, která má v regionu svou dlouhodobou tradici.

Textové panely doprovází nejen bohatý obrazový materiál, ale také zajímavé trojrozměrné exponáty. Regionálně pojatý obsah výstavy vhodně doplňují i mnohé všeobecné zajímavosti ze světa zdraví. Výstava je svým zaměřením vhodná i pro základní a střední školy. Lze se objednat na komentovanou prohlídku s doprovodným programem, v případě zájmu i s tvořivou dílnou.

Objednávejte se prosím předem na e-mailové adrese michaela.kollerova@muzeum-sumperk.cz, popř. na tel. č. 583 363 093 nebo 736 760 600.

Komentovaná prohlídka pro veřejnost proběhne ve středu 18. 1. 2023 v 16.00 hodin, v neděli 22. 1. 2023 v 15.00 hodin a ve středu 8. 2. 2023 v 16.00 hodin.

Kam nechodí slunce, tam chodí lékař - komentované prohlídky


Poslední změna 08. 02. 2023 08:07:59