Informace pro poskytovatele sociálních služeb

24. 01. 2019

Formulář ve stavu "Akceptovaný" znamená, že byl po formální stránce krajem odkontrolován a akceptován. 

Schéma procesů:


Poslední změna 24. 01. 2019 11:32:02

© Krajský úřad Olomouckého kraje