Formulář pro sběr požadavků praktických lékařů na mobilní odběrové posádky

26. 03. 2020

Upozornění: Tento formulář neslouží k evidenci pacientů odesílaných praktickým lékařem na odběrová místa!!

Praktický lékař na základě žádanky typu K odesílá pacienty k odběrům primárně na odběrové místo.  Pokud praktický lékař shledá, že pacient nemá možnost se na odběrové místo dopravit, zváží možnost provedení odběru ve vlastním sociálním prostředí pacienta s využitím mobilní odběrové posádky. V takovém případě je potřeba požádat o provedení odběru prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na přiloženém odkazu. Odběr bude mobilní odběrovou posádkou realizován následující den.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpqktm6Jmywgkty8E1ls5JjN_AgumQfsdv0PiUNbVjGvTX8Q/viewform?usp=sf_link


Poslední změna 31. 03. 2020 16:13:49