Euroregion Glacensis upořádá školení pro žadatele

12. 03. 2019

Euroregion Glacensis dne 2. 5. 2019 v sále Albrechta z Valdštejna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na Pivovarském náměstí v Hradci Králové pořádá školení pro žadatele o dotaci na mikroprojekty z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Školení je určeno především pro žadatele, kteří plánují předložit projektovou žádost do 6. kola výzvy FMP (tedy do 30. 5. 2019 – toto kolo výzvy je určeno pouze pro mikroprojekty v rámci prioritní osy 4), ale mohou se zúčastnit i ostatní zájemci.

V rámci školení získáte informace např. o pravidlech a podmínkách FMP, způsobilosti výdajů, elektronickém systému pro podávání žádostí MS2014+ nebo zpracování a předkládání žádostí.

Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky nejpozději do 29. 4. 2019 na adresu fmp@euro-glacensis.cz. Více informací naleznete na stránkách Euroregionu Glacensis.

Soubor typu pdfPozvánka(50,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxPřihláška na školení(149 kB)stáhnout


Poslední změna 12. 03. 2019 11:20:13

© Krajský úřad Olomouckého kraje