Dotační program Olomouckého kraje pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2016

10. 05. 2016

Dotační program Olomouckého kraje pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2016

Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/37/2016 ze dne 29. 4. 2016 Olomoucký kraj vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí do Programu pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2016.

Podrobné informace naleznete na webu Olomouckého kraje - Příspěvky, granty a dotace:

https://www.kr-olomoucky.cz/krajske-dotace-a-prispevky


Poslední změna 12. 05. 2016 08:38:11

© Krajský úřad Olomouckého kraje