Digitální technická mapa ČR

02. 10. 2018

Digitální technická mapa ČR

V rámci odborné konference eGovernment 20:10, která proběhla 4. - 5. Září v Mikulově, podepsal náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslav Strouhal Memorandum o spolupráci při zajištění podpory vzniku Digitální technické mapy České republiky.

Digitální technická mapa ČR představuje systém pro správu a využívání údajů o technické infrastruktuře na území České republiky, který bude sloužit orgánům veřejné moci pro výkon jejich pravomocí v oblasti územního plánování, územního a stavebního řízení, vlastníkům pozemků a nemovitostí, stavebníkům, složkám Integrovaného záchranného systému a krizovému řízení.

Z hlediska informatiky souvisí s rozvojem pokrytí území vysokorychlostním internetem. Memorandum by mělo postupně podepsat 19 zástupců zapojených subjektů, mezi které patří ústřední správní úřady a oborové a podnikatelské svazy a asociace

Digitální technická mapa se stane jednou z centrálních sdílených služeb eGovernmentu, Memorandum definuje i konkrétní opatření, která povedou k legislativnímu ukotvení, vytvoření architektury systému nebo alokaci finančních zdrojů.


Poslední změna 02. 10. 2018 12:34:22

© Krajský úřad Olomouckého kraje