Telefonní seznam » Odbor podpory řízení příspěvkových organizací

Ing. Miroslava Březinová

vedoucí odboru
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 889        m.brezinova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9NP, kancelář: 903

Anna Juřenová

asistentka vedoucí odboru podpory řízení příspěvkových organizací
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 866        a.jurenova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 902

Ing. Lenka Havlíčková

vedoucí oddělení
oddělení podpory a centrálního nákupu, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 892        l.havlickova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9p, kancelář: 916

Ing. Václav Gross

analytik ekonomických dat PO
oddělení podpory a centrálního nákupu, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 208        v.gross@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 904

Ing. Petr Manek

administrátor a metodik Portálu PO
oddělení podpory a centrálního nákupu, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 298        p.manek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 00 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 905

Bc. Barbora Nezvalová

manažer majetku PO
oddělení podpory a centrálního nákupu, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 681        b.nezvalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 904

Bc. Jaroslava Staňová

příprava, zadávání a kontrola centralizovaného zadávání veřejných zakázek
oddělení podpory a centrálního nákupu, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 246        j.stanova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 916

Mgr. Libuše Stýskalová Ph.D.

koordinátor centrálních nákupů
oddělení podpory a centrálního nákupu, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 125        l.styskalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 916

Ing. Zbyněk Dokládal

administrace pasportizačních dat
oddělení podpory a centrálního nákupu, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 658        z.dokladal@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9NP, kancelář: 905

Zbyněk Korejtko

nakládání s movitým majetkem PO
oddělení podpory a centrálního nákupu, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 163        z.korejtko@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9NP, kancelář: 904

Mgr. Iveta Kocourková

vedoucí oddělení
oddělení ekonomického řízení a financování PO, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 363        i.kocourkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9p, kancelář: 920

Bc. Ing. Anna Dostálová

metodická činnost pro PO
oddělení ekonomického řízení a financování PO, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 698        a.dostalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9NP, kancelář: 920

Bc. Andrea Heinzová

rozpočtář pro oblast sociální
oddělení ekonomického řízení a financování PO, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 385        a.heinzova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 920

ing. Michaela Janovská

rozpočtář
oddělení ekonomického řízení a financování PO, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 361        m.janovska@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 00 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 907

Ing. Irena Konůpková

rozpočtář – opravy a investice PO – oblast kultury, dopravy a zdravotnictví PO
oddělení ekonomického řízení a financování PO, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 364        i.konupkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9NP, kancelář: 919

Ing. Zuzana Körmendyová

rozpočtář
oddělení ekonomického řízení a financování PO, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 558        z.kormendyova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 907

Ing. Vladimír Obhlídal

opravy a investice PO
oddělení ekonomického řízení a financování PO, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 544        v.obhlidal@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9NP, kancelář: 919

Ing. Veronika Škodíková

rozpočtář
oddělení ekonomického řízení a financování PO, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 360        v.skodikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 907

Bc. Kateřina Zajíčková

finanční manažer
oddělení ekonomického řízení a financování PO, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 355        k.zajickova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 919