Kontakty » Odbor životního prostředí a zemědělství

Mgr. Ing. Jitka Hejlová

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 402        j.hejlova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 722

Bc. Michaela Kohoutová DiS.

asistentka vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství
Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 401        m.kohoutova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 723

Andrea Erbenová

ekonom odboru
Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 636        a.erbenova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 723

Mgr. Dominik Ullman

právník odboru životního prostředí a zemědělství
Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 492        d.ullman@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 717

Mgr. Vojtěch Cvek

vedoucí oddělení integrované prevence
oddělení integrované prevence, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 632, 606 946 595        v.cvek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 702

Ing. Lenka Barochová

Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA, SEA , územní plány)
oddělení integrované prevence, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 627        l.barochova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 713

Mgr. Jiří Fiala

referent IPPC a prevence závažných havárií
oddělení integrované prevence, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 626        j.fiala@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 703

Ing. Simona Kladrobová

posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), Integrovaná prevence (IPPC)
oddělení integrované prevence, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 670        s.kladrobova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 713

Ing. Zdeňka Kotrášová Ph.D.

posuzování vlivu na životní prostředí (EIA, SEA , územní plány) , Integrovaná prevence (IPPC)
oddělení integrované prevence, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 644        z.kotrasova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 713

Ing. Hana Miervová

referent EIA, IPPC a prevence závažných havárií
oddělení integrované prevence, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 628        h.miervova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 703

Ing. Barbora Plainerová

Posuzování vlivu na životní prostředí ( EIA, SEA , územní plány )
oddělení integrované prevence, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 602        b.plainerova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 713

Ing. Michaela Štěpánková

referent EIA, IPPC
oddělení integrované prevence, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 633        m.stepankova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 703

Mgr. Marie Zeidlerová

Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)
oddělení integrované prevence, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 624        m.zeidlerova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 713

Ing. Vlastimil Dřímal

vedoucí oddělení, státní správa lesů, dotace lesní hospodářství, státní správa myslivosti, ochrana zvířat proti týrání
oddělení lesnictví, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 623        v.drimal@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 616

Bc. Filip Hvižď

referent myslivosti a rybářství
oddělení lesnictví, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 411        f.hvizd@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 704

Ing. Hynek Kacetl

referent lesnictví
oddělení lesnictví, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 687        h.kacetl@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 704

Mgr. Nina Kuncová

oblast lesnictví
oddělení lesnictví, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 404        n.kuncova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 704

Ing. František Malý

státní správa lesů, dotace lesní hospodářství
oddělení lesnictví, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 403        f.maly@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 704

Ing. Bc. Zlata Matysová

referent lesnictví a ochrany zvířat proti týrání
oddělení lesnictví, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 316        z.matysova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 704

Ing. Adam Navrátil

referent lesnictví
oddělení lesnictví, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 410        a.navratil@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 616

Bc. Ing. Renata Honzáková

vedoucí oddělení, ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody - NATURA 2000, obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin, náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 409        r.honzakova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 712

Mgr. Tomáš Berka

ochrana přírody - NATURA 2000
oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 389        t.berka@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 614

Petra Hájková

referent dotačních programů
oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 413        petra.hajkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 720

Mgr. Martina Huběnková

referent ochrany přírody
oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 473        m.hubenkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 614

Mgr. Michaela Koucká

referent ochrany přírody
oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 412        m.koucka@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 720

Ing. Lada Malá Ph.D.

referent ochrany zemědělského půdního fondu
oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 622        l.mala@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 721

Mgr. Jiří Plainer

obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin
oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 637        j.plainer@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 720

Ing. František Sedláček

ochrana zemědělského půdního fondu
oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 408        f.sedlacek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 721

Mgr. Michaela Sobotková

referent ochrany přírody
oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 424        m.sobotkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 614

RNDr. Petr Vala

ochrana přírody, náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 641        p.vala@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 721

Mgr. Lucie Michalová

vedoucí oddělení vodního hospodářství
oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 395        l.michalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 717

Ing. Jitka Aufartová

referent vodního hospodářství
oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 630        j.aufartova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 706

Ing. Magda Špičáková

vodní hospodářství
oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 629        m.spicakova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 706

Ing. Marie Svozilová Ph.D.

referent vodního hospodářství
oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 643        m.svozilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 705

Ing. Marcela Valentová

vodní hospodářství
oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 646        m.valentova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 706

Ing. Petra Vovsová

referent vodního hospodářství
oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 405        p.vovsova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 705

Mgr. Tomáš Šrom

vedoucí oddělení ochrany životního prostředí
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hodpodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 642        t.srom@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 711

Ing. Petr Březina

odpadové hospodářství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hodpodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 647        p.brezina@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 613

Ing. Jana Doušková

ochrana ovzduší
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hodpodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 390        j.douskova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 710

Bc. Martina Fraisová

odpadové hospodářství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hodpodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 639        m.fraisova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 613

Mgr. David Hudec

referent odpadového hospodářství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hodpodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 631        d.hudec@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 615

Miroslav Kučera

ochrana ovzduší
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hodpodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 407        m.kucera@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 710

Ing. Jana Kučerová

ochrana ovzduší
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hodpodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 645        j.kucerova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 710

Ing. Josef Neier

ochrana ovzduší
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hodpodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 634        j.neier@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 710

Ing. Věra Popelková

ochrana ovzduší
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hodpodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 656        v.popelkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 710

Ing. Alena Šmídová

odpadové hospodářství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hodpodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 406        a.smidova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 615

Mgr. Barbora Tichá

referent odpadového hospodářství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hodpodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 425        b.ticha@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 613

Mgr. Dan Vojtěch

odpadové hospodářství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hodpodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 638        d.vojtech@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 615