Telefonní seznam » Odbor zdravotnictví

Ing. Bohuslav Kolář MBA, LL.M.

vedoucí odboru
Odbor zdravotnictví
   585 508 858        b.kolar@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1121

Ing. Kristýna Zimáková

asistentka vedoucího odboru zdravotnictví
Odbor zdravotnictví
   585 508 859        k.zimakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1122

Ing. Pavel Vrbecký MBA

ekonom
Odbor zdravotnictví
   585 508 582        p.vrbecky@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1116

Mgr. Zuzana Starostová

protidrogový kordinátor
Odbor zdravotnictví
   585 508 575        z.starostova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1116

Mgr. Pavel Hanák

vedoucí oddělení
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 227        p.hanak@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1119

Olga Kalusová

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, administrace dotací, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 576        o.kalusova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1119

Ing. Jana Kostelecká

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 577        j.kostelecka@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1120

Sylva Ministrová

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 474        s.ministrova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1120

Magda Szymszová

referent pro Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 579        m.szymszova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1120

Mgr. Lenka Vilímovská

výběrová řízení na smlouvy se zdravotními pojišťovnami, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 573        l.vilimovska@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1122A

Hana Zimáková

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 583        h.zimakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1119

Mgr. Marcela Staníková

vedoucí oddělení
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 226        m.stanikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1111

Mgr. Jiří Crhák

referent přezkoumávání lékařských posudků
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 665        j.crhak@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1112

Bc. Jana Jančíková

referent finančních úhrad
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 229        j.jancikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1112

Bc. Marek Puszkailer DiS.

referent pro řešení stížností
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 683        m.puszkailer@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1112

Ing. Gabriela Radilová Vorlová

referent finančních úhrad
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 578        g.radilova.vorlova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1112

Alena Rozsívalová

referent odborných agend
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 581        a.rozsivalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1111

Iveta Stránská

zdravotnická dokumentace, předávání naléhavých informací o léčivech, administrace dotací
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 224        i.stranska@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1112