Řídící výbor Memoranda o vzájemné spolupráci v aktivitách v oblasti Smart City jednal o možnostech spolupráce v oblasti chytrých řešení

21. 11. 2018

Dne 24. 10. 2018 se setkal řídící výbor Memoranda o vzájemné spolupráci v aktivitách v oblasti Smart City. Jednalo se o první setkání od podpisu memoranda (zde). Zástupci partnerů diskutovali o možnostech spolupráce v oblasti chytrých řešení a jejího dalšího směřování. Blíže o tom informovalo Statutární město Přerov ve své tiskové zprávě - https://www.prerov.eu/cs/magistrat/tiskove-centrum/tiskove-zpravy-2018/tz-rijen-2018/prerov-se-stal-soucasti-chytrych-mest-prioritou-je-lepsi-doprava-a-oblast-energetiky.html.


Poslední změna 21. 11. 2018 13:21:00