Cena veřejnosti v kultuře za rok 2018 - HLASUJTE

01. 03. 2019

Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury v roce 2018

Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury v roce 2017

Olomoucký kraj každoročně uděluje Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. I v letošním roce kraj připravil zvláštní kategorii těchto cen určenou přímo občanům. Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury v roce 2018 je tedy jediná kategorie, ve které o udělení ceny nerozhoduje Zastupitelstvo Olomouckého kraje, ale přímo široká veřejnost svým hlasováním.

Hlasování v anketě probíhá od 1. 3. 2019 a bude ukončeno 31. 3. 2019 ve 24:00 hod.

Vyberte jednu z možností

Festival v centru

Festival přináší regionu špičkové umělce – výtvarníky, spisovatele a hudebníky – z ČR a Německa, kteří mj. ve spolupráci s obyvateli vytvoří společné umělecké dílo. Součástí festivalu jsou koncerty, performance, literární čtení a výstavy.

Sbohem, monarchie.

Projekt se skládal ze dvou samostatných výstav, „Sbohem, monarchie. Habsburské mocnářství 1804–1918“ v Pevnosti poznání a „Sbohem, monarchie. Putování dlouhým 19. stoletím“ v Galerii Biblio.

Festival vojenské historie 2018

Festival vojenské historie na hradě Helfštýn patří k tradičním a divácky atraktivním akcím, v roce 2018 proběhl již 9. ročník, který přilákal na 5000 diváků z celé České republiky.

Od Zborova k republice

Cílem výstavy bylo připomenout návštěvníkům zejména působení dvou jednotek československých legií v Rusku po válce úzce spojených s Olomoucí – 6. střeleckého pluku „Hanáckého“, jehož příslušníci se výrazně zapsali mj. do průběhu bitvy u Bachmače, a 2. jízdního pluku „Sibiřského“.

Olmützer Kulturtage

Jedná se o multikulturní žánrový festival, jehož cílem je představit nejen aktuální německou kulturu, ale také propagovat němčinu jako atraktivní jazyk, který má v olomouckém regionu nezastupitelný význam.

25. ročník Podzimního festivalu duchovní hudby

Festival již čtvrt století nabízí nejen obyvatelům moravské metropole a Olomouckého kraje celou řadu dramaturgicky ojedinělých a interpretačně hodnotných koncertů, které reflektují bohatost a proměnlivost klasické duchovní hudby.

Jakub Rousek, sólista opery a operety Moravského divadla Olomouc

Tenorista Jakub Rousek začal po absolvování hotelové školy a praxi v oboru v roce 2004 soukromě studovat operní zpěv u Mgr. Václava Málka, operního režiséra a dlouholetého sólisty opery Moravského divadla. Od roku 2005 byl angažován jako člen sboru Moravského divadla v Olomouci, od září roku 2008 se stal sólistou opery a operety na téže scéně.

Street Art Festival

Street Art festival je umělecko-kulturní projekt, který oslavuje pouliční umění měst. Z graffiti jamu určeného převážně komunitě umělců a writerů se zrodila několikadenní přehlídka toho nejlepšího, co v dnešní době street art představuje.

Vojtěch Preissig – životem pro vlast

Výstava byla věnována dílu a životnímu odkazu jednoho z našich nejvýraznějších a nejvšestrannějších výtvarných umělců první poloviny 20. století, Vojtěcha Preissiga. Širší veřejnosti je znám zejména jako tvůrce výrazově silných náborových plakátů určených pro československé legie.

Rozlomená doba 1908-1928 / Avantgardy ve střední Evropě

Výstava se zaměřila na zdroje a projevy této dramatické proměny v období zahrnujícím závěrečné desetiletí Rakouska-Uherska a úvodní desetiletí nástupnických států. Přihlédla k dění v Berlíně a v Paříži.

Paul Oliver, sólista baletu Moravského divadla Olomouc

Vystudoval Elmhurst School of Dance při Birminghamském královském baletu. Získal národní diplom profesionálního tanečníka. Během studia a následující taneční praxe účinkoval v baletech Labutí jezero, Sněhurka, Kráska a zvíře, Les Rendezvous a Louskáček.


Poslední změna 28. 02. 2019 14:17:52

© Krajský úřad Olomouckého kraje