Krajské dotační programy 2023

Dotace z krajského rozpočtu jsou poskytovány v souladu s prioritami krajské samosprávy a ve shodě se záměry Rady Olomouckého kraje pro období 2020-2024. Cílem poskytování dotací je rozvoj Olomouckého kraje a uspokojování všestranných potřeb jeho obyvatel. Všeobecné informace k dotačním programům  naleznete v obecné části těchto stránek s uvedením všech typů variabilních vzorových dokumentů – Obecné informace k poskytování krajských dotací, vzor dotačního programu.

Od roku 2022 je například možné zjednodušené přihlašování do systému RAP (PORTÁL KOMUNIKACE PRO OBČANY) prostřednictvím elektronické identifikace (použitím elektronického občanského průkazu, bankovní identity, NIA ID). Žadatelé také mají možnost podat žádost o dotaci výhradně elektronicky, podepsáním přímo v systému RAP, a to zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Jednoduché vysvětlení postupu pro podání žádosti a další informace pro fyzické osoby jsou uvedeny na stránkách infoportálu pro občana. Všechny základní podmínky podávání žádostí o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje jsou shrnuty v jediném dokumentu Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje.

V roce 2023 budou pro zájemce o dotaci z krajského rozpočtu opět pořádány semináře nebo webináře k jednotlivým dotačním programům. K dispozici bude v úřední hodiny odborná telefonická linka administrátora a v době podávání žádostí také  technická linka při problémech se systémem podávání žádostí, zapomenutým heslem atd. Kontaktní informace budou vždy uvedeny v pravidlech dotačního programu/titulu. Od loňského roku je také zavedena jednotná prezentační strategie, kdy každý vyhlášený dotační program i titul musí na své webové stránce stručně a jednoduše informovat žadatele o základních milnících administrace programu/titulu. K dispozici je také přehledný seznam všech krajských grantů, vyhlašovaných v r. 2023. Připraveny budou opět dotační kalendáře a další ucelené přehledy dotačních příležitostí pro různé typy žadatelů.

Přejeme hodně zdaru při zpracování projektových záměrů a těšíme se na Vaše žádosti o dotaci! Zároveň budeme moc rádi za zpětnou vazbu, abychom dotační systém mohli dále zdokonalit a zjednodušit.   


Poslední změna 04. 01. 2024 12:03:51