Informace k dotačním programům Olomouckého kraje

Informace k dotačním programům Olomouckého kraje

Dotace z krajského rozpočtu jsou poskytovány v souladu s prioritami krajské samosprávy a ve shodě se záměry Rady Olomouckého kraje pro období 2016–2020. Pro rok 2020 se krajská samospráva zaměřila na zrychlení procesu vyhlašování dotačních programů, zjednodušení obecných pravidel a především na postupnou elektronizaci dotačního procesu. Na internetových stránkách Olomouckého kraje budou v roce 2020 průběžně zveřejňovány podrobné informace k možnostem podávání žádostí o dotace, tematické seznamy vyhlašovaných dotací a další pomůcky pro žadatele. S dostatečným předstihem jsou také připraveny k nahlédnutí vzorové smlouvy pro všechny typy žadatelů. Všeobecné informace ke krajským dotačním programům a všechny typy vzorových dokumentů naleznete zde. 

Zveřejněn je rovněž Seznam dotačních programů 2020. Každý již vyhlášený dotační program je samostatně vyvěšen na dotační stránce Krajské dotační programy 2020 a také na úřední desce, a to nejméně 30 dnů před termínem spuštění sběru žádostí o dotaci. Každý dotační program má samostatnou sekci s podrobnými informacemi k dané dotační oblasti, konkrétními pravidly a kontakty na administrátory jednotlivých dotací. Žadatelé tedy mají dostatek času nastudovat podmínky jednotlivých dotačních programů a seznámit se s technikou podávání žádostí ještě před spuštěním příjmu žádostí. Pro každý dotační program bude rovněž uspořádán seminář pro zájemce o dotaci v dané oblasti – seznam aktuálních seminářů je k dispozici zde.

Pro rok 2020 je zdokonalena aplikace RAP pro příjem žádostí, která žadatelům zajistí větší komfort při zadávání žádosti.

Obce, které budou žádat o krajskou dotaci, musí žádost podat elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf s  kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

V době podávání žádostí bude žadatelům v úřední hodiny k dispozici nepřetržitá odborná pomoc při vyplnění žádosti i technická linka při problémech se systémem, zapomenutým heslem atd. Až do termínu spuštění příjmu žádostí v konkrétních dotačních programech jsme v systému Portálu komunikace pro občany připravili cvičnou žádost o dotaci, na které si můžete vyzkoušet podání žádosti, a to bez obavy zápisu cvičných údajů do databáze žádostí (cvičnou žádost nelze odeslat).

Aktuálně vyhlášené krajské dotační programy naleznete na stránce Aktuální dotační programy. U názvu vyhlášených dotací je vždy v závorce uveden termín, po který jsou v daném dotačním programu (titulu) přijímány žádosti o dotace.

Informace k dotacím z jiných (například evropských) zdrojů naleznete v sekci Dotace, granty, příspěvky.

Soubor typu pdfKalendář dotací 2020 pro fyzické osoby(551,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDotační příležitosti 2020 pro fyzické osoby(628 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDotační programy 2020 – shrnutí(703,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPopis hlavních změn v systému krajských dotací v roce 2020(569,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfJednoduchý manuál pro podání žádosti o krajskou dotaci v roce 2020(599,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKontrola finančního vyúčtování dotací-nejčastější chyby(458,9 kB)stáhnout


Poslední změna 15. 11. 2019 09:13:18