PORTÁL KOMUNIKACE PRO OBČANY - formuláře žádostí, cvičná žádost, manuál pro vyplnění žádosti

Pro vyplnění a odslání žádostí je připravena aplikace Komunikace pro občany, která žadatelům zajistí větší komfort při zadávání žádosti. V době podávání žádostí bude žadatelům v úřední hodiny k dispozici nepřetržitá odborná pomoc při vyplnění žádosti i technická linka při problémech se systémem, zapomenutým heslem atd. Až do termínu spuštění příjmu žádostí v konkrétních dotačních programech jsme v systému Portálu komunikace pro občany připravili cvičnou žádost o dotaci, na které si můžete vyzkoušet podání žádosti, a to bez obavy zápisu cvičných údajů do databáze žádostí (cvičnou žádost nelze odeslat).

1. žádost musí být:
     a) vyplněna v Portálu komunikace pro občany
     b) uložena v Portálu komunikace pro občany
     c) odeslána v Portálu komunikace pro občany

2 .Poté musí být odeslaná jedním z následujících způsobů:

    a) velektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na adresu posta@olkraj.cz
   
b) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem – POVINNÉ PRO OBCE  
    c) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf – pro osoby, které nejsou veřejnoprávní podepisující
    d) v listinné podobě s vlastnoručním podpisem na adresu: Olomoucký kraj, Odbor Krajského úřadu Olomouckého kraje: ............(název administrujícího odboru), Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc – Hodolany /v listinné podobě možno žádost odeslat poštou nebo doručit osobně
     e) vlastnoručně podepsaná, naskenovaná a odeslaná e-mailem ve formátu PDF (originál žádosti se přikládá následně ke smlouvě o poskytnutí dotace)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBCE

Obce, které žádají o krajskou dotaci, musí žádost podat elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf s  kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Podle § 5 a § 11 zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, jsou obce jako veřejnoprávní podepisující povinny podepisovat všechny elektronické dokumenty, při svém právním jednání kvalifikovaným elektronickým podpisem a připojit kvalifikované elektronické časové razítko – povinně již od 11. 9. 2018 – viz § 19 zák. č. 297/2016 Sb.

Další možnosti odesílání žádostí o dotaci se obcí netýkají – platná je pouze varianta do datové schránky ID: qiabfmf s  kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Jiné způsoby odesílání žádostí jsou platné pro ostatní žadatele o dotaci.

 


Při nečinnosti delší než 50 minut, budete z bezpečnostních důvodů automaticky odhlášeni od serveru.
Ukládejte si průběžně žádost!

Vstup do portálu komunikace pro občany zde

 

Nápověda a často kladedné otázky zde

dokumenty

Soubor typu pdfNávod pro Portál komunikace pro občany(1,5 MB)stáhnout


Poslední změna 05. 10. 2021 12:49:30