Soutěž Vesnice roku

Kontakty

Ing. Jana Olivíková
rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 322 j.olivikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1215


Poslední změna 04. 04. 2018 07:33:43

© Krajský úřad Olomouckého kraje