Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2019 (příjem žádostí 4.2.-20.2.2019)

Cílem dotačního programu je podpora aktivit právnických osob realizujících činnost v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) a výchovy k udržitelnému rozvoji (dále jen VUR) v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Žadatelem může být pouze právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení se sídlem v Olomouckém kraji zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele.

Z dotačního programu Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2019 je možné žádat o finanční podporu následujících aktivit vztahujících se k oblasti EVVO:

  • podpora environmentálních osvětových akcí zaměřených především k významným ekologickým dnům (Světový den životního prostředí, Den stromů, Den slunce, Mezinárodní den bez aut apod.) a k aktuálním problémům daného regionu;
  • podpora realizace dlouhodobých (několikaměsíčních, celoročních) školních projektů EVVO;
  • podpora spolupráce školy s dalšími školami v oblasti EVVO, vytváření a realizace společných projektů škol;
  • podpora vytvoření obsahu a organizace školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky;
  • podpora vytvoření environmentálních materiálů s ekovýchovnou tematikou (výukové, informační a vzdělávací materiály, periodika, publikace, DVD aj.);
  • podpora vybavení a úpravy přírodní učebny EVVO;
  • podpora zhotovení, opravy, údržby a provozu terénních informačních zařízení včetně naučných stezek;
  • podpora spolupráce školy s veřejností (obcí) v oblasti EVVO.

Žádost o poskytnutí dotace je přístupná v portálu Komunikace pro občany v termínu pro příjem žádostí.

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(6,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace (2,7 MB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 2 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci příspěvkovým organizacím(51 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 3 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci právnickým osobám(48,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 4 - Popis projektu(20,8 kB)stáhnout
Soubor typu pptPrezentace - informační seminář pro žadatele 21. 1. 2019(923 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Jitka Pavlíková

metodik pro speciální školství
Odbor školství a mládeže
oddělení krajského vzdělávání
   585 508 553 j.pavlikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1003


Poslední změna 07. 05. 2020 11:05:27