Podpora sportovních akcí (příjem žádostí 20.1. - 28.2.)

Z dotačního titulu Podpora sportovních akcí je možné žádat o finanční podporu zejména na organizaci sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje. Příspěvek je zaměřen zejména na organizační zajištění akce, zahrnující mimo jiné přípravu sportovního areálu, nákup sportovního materiálu, nákup pohárů, medailí a cen pro účastníky a materiální a technické zabezpečení akce.

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí.

Kontakty, , patro , kancelář:
Soubor typu xlsxPřehled schválených dotací ROK - podpora sportovních akcí v roce 2017(23,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled schválených dotací ZOK - podpora sportovních akcí v roce 2017(13,9 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled žádostí vyřazených pro nesplnění pravidel - titul 2(18 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled žádostí, kterým nebylo vyhověno v titulu 2(14,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu 2 Podpora sportovních akcí v roce 2017(434,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 – Vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v titulu 2(321,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 2 – Čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele(15,5 kB)stáhnout


Poslední změna 08. 02. 2017 14:20:20