Krajské dotační programy 2020

Dotace z krajského rozpočtu jsou poskytovány v souladu s prioritami krajské samosprávy a ve shodě se záměry Rady Olomouckého kraje pro období 2016-2020. Cílem poskytování dotací je rozvoj Olomouckého kraje a uspokojování všestranných potřeb jeho obyvatel. Všeobecné informace k dotačním programům  naleznete v obecné části těchto stránek s uvedením všech typů variabilních vzorových dokumentů - Obecné informace k poskytování krajských dotací, vzor dotačního programu.

Pro rok 2020 pokračují všechny dříve vyhlašované dotace, vyhlášeny budou úplně nové dotační programy a tituly. V přehledu dotačních programů r. 2020 jsou novinky zřetelně označeny. Ještě více oproti předchozímu roku jsou zjednodušena obecná pravidla, která budou upravována na míru jednotlivým dotačním programům. Zrychluje se proces vyhlašování dotačních programů, zveřejněny budou tematické seznamy dotací a obdobné pomůcky pro žadatele. Připraveny jsou další novinky pro zájemce o krajské dotace. Velmi jednoduché shrnutí změn v dotačním procesu pro rok 2020 včetně jednoduchého vysvětlení postupu pro podání žádosti je uvedeno na stránkách infoportálu pro občana. Novinkou roku 2020 je elektronizace dotačního procesu pro majitele datových schránek. Pokud vlastní uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, podají elektronicky podepsanou žádost datovou schránkou a dotační smlouva pak bude uzavírána rovněž elektronicky. V roce 2020 budou také pokračovat semináře k jednotlivým dotačním programům. Informace ke konkrétním dotačním programům v r. 2020 a termíny připravených seminářů jsou uvedeny v části Termíny seminářů pro zájemce o dotace, přehled dotačních programů vyhlašovaných v roce 2020.

 


Poslední změna 03. 10. 2019 11:08:20

© Krajský úřad Olomouckého kraje