Aktuální dotační programy

Oblasti podpory

01_Podpora podnikání

02_ Program obnovy venkova 03_ Životní prostředí
04_ Vodohospodářská infrastruktura 05_ Vzdělávání 06_Podpora kultury
07_ Sport a volný čas 08_ Památková péče

09_ Podpora sociální oblasti

10_ Doprava 11_ Zdraví a protidrogová prevence 12_Podpora paliativní péče
13_ Cestovní ruch a zahraniční vztahy 14_Podpora krizového řízení 15_Podpora místních produktů

 

Seznam dotačních programů/titulů

01_Podpora podnikání

 

02_ Program obnovy venkova  
 03_ Životní prostředí  
04_ Vodohospodářská infrastruktura  
05_ Vzdělávání

05_02 Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2020

06_Podpora kultury  
07_ Sport a volný čas

07_02 Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2020

07_05_Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2020

08_ Památková péče  
09_ Podpora sociální oblasti  
10_ Doprava  
11_ Zdraví a protidrogová prevence  
12_Podpora paliativní péče  
13_ Cestovní ruch a zahraniční vztahy  
14_Podpora krizového řízení

14_01 Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2020

15_Podpora místních produktů  


Poslední změna 26. 11. 2019 15:16:16

© Krajský úřad Olomouckého kraje