Aktuální dotační programy

Oblasti podpory

01_Podpora podnikání

02_ Program obnovy venkova 03_ Životní prostředí
04_ Vodohospodářská infrastruktura 05_ Vzdělávání 06_Podpora kultury
07_ Sport a volný čas 08_ Památková péče

09_ Podpora sociální oblasti

10_ Doprava 11_ Zdraví a protidrogová prevence 12_Podpora paliativní péče
13_ Cestovní ruch a zahraniční vztahy 14_Podpora krizového řízení 15_Podpora místních produktů

 

Seznam dotačních programů/titulů

01_Podpora podnikání

01_01_Program na podporu podnikání 2020

02_ Program obnovy venkova

02_01_Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020

 

 03_ Životní prostředí

03_02_ Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2020

Program na podporu lesních ekosystémů 2018–2020

04_ Vodohospodářská infrastruktura  
05_ Vzdělávání

05_01_Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2020

05_02_Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2020

05_03_Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2020

 

06_Podpora kultury

06_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2020

06_02_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2020

06_04_Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020

07_ Sport a volný čas

07_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2020

07_05_Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2020

07_07_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020

08_ Památková péče

08_01_Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2020

 

09_ Podpora sociální oblasti

09_01_Dotační program pro sociální oblast 2020

09_03_ Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

10_ Doprava

10_01_Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2020

10_02_Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2020

10_03_Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2020

11_ Zdraví a protidrogová prevence

11_01_Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2020

12_Podpora paliativní péče  
13_ Cestovní ruch a zahraniční vztahy

13_01_Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů

14_Podpora krizového řízení

14_01_Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2020

14_02_Program na podporu JSDH 2020

15_Podpora místních produktů

15_01_Program na podporu místních produktů 2020

 


Poslední změna 03. 01. 2020 10:54:10