06_02_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2021 (příjem žádostí 25. 1. 2021 - 5. 2. 2021)

Cílem dotačního programu „Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2021“ je podpora rozvoje kulturního života obyvatel Olomouckého kraje ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program vychází z Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje a Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021–2027. Účelem vyhlášeného dotačního programu je podpora celoroční činnosti stálých profesionálních souborů sídlících  v územním obvodu Olomouckého kraje.

Lhůta pro podání žádosti o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 25. 1. 2021 do 5. 2. 2021 do 12:00 hodin.

Soubor typu docxPravidla dotačního programu(95,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(773,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy na činnost právnická osoba(48,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy na činnost příspěvková organizace(47,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor vyúčtování dotace(22,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProgram na podporu stálých prof. souborů - výsledky 2021(599,5 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Tomáš Navrátil

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 605 t.navratil@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 321a


Poslední změna 22. 12. 2020 14:12:35