05_02_Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2021 (příjem žádostí 7.6. - 25.6.2021)

Cílem dotačního programu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2021 je podpora zahraničních studijních pobytů žáků denního studia středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje, studentů vyšších odborných škol se sídlem na území Olomouckého kraje nebo studentů vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje. Tím dojde k zajištění vzdělanosti lidí pro potřeby trhu práce a podpoře hospodářského růstu v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Z dotačního programu je možné žádat o finanční podporu na úhradu výdajů v průběhu studijního pobytu příjemce v zahraničí a v přímé souvislosti s jeho uskutečněním, a to k úhradě cestovních výdajů, k úhradě výdajů na ubytování příjemce v místě studijního pobytu, k úhradě nákupu studijních materiálů, k úhradě výdajů za stravování příjemce v průběhu studijního pobytu a k úhradě školného.

Žádost o poskytnutí dotace je přístupná v portálu Komunikace pro občany v termínu pro příjem žádostí.

Podmínky pro získání studijního stipendia
Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(402,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace(646,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - Vzorová smlouva o poskytnutí dotace(442,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsPříloha č. 3 - Finanční vyúčtování dotace Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2021(41,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxDoporučení a informace k vyúčtování dotace(47,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxZávěrečná zpráva ze studijního pobytu(51,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová plná moc(13,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení dotačního programu - 1. kolo(213,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení dotačního programu - 2. kolo(605,2 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Michaela Brachtelová

referent pro další vzdělávání, dotace a projekty ve vzdělávání
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 212 m.brachtelova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1018


Poslední změna 26. 05. 2021 14:47:32