Ukončené dotační programy

Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2018

 • informace k programu zde

Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2018

Dotační program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2018

Dotační program na podporu místních produktů 2018

Dotační program na podporu podnikání 2018

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního postředí a zemědělství 2018

Dotační program pro sociální oblast 2018

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2018.

Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce

 • informace k programu zde

Podpora výstavby a oprav cyklostezek

 • informace k programu zde

Program na podporu celoživotního vzdělávání na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2018

 • informace k programu zde

Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2018

 • informace k programu zde

Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2018

 • informace k programu zde

Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu - provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018

 • více informací zde

Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2018

 • více informací zde

Program na podporu JSDH 2018

Program na podporu lesních ekosystémů 2018–2020

 • informace k programu zde

Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2018

 • informace k programu zde

Program na podporu profesně zaměřených studijních programů na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2018

 • informace k programu zde

Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2018

Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2018

 • informace k programu zde

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018

Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2018

 • informace k programu zde

Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2018

Prpgram na podporu zvlášť významných aktivit v oblasti zdravotnictví

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018

Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2018

 •  informace k programu zde

Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018

 • informace k programu zde

Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2018

 • informace k programu zde

Program na podporu vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2018

 • informace k programu zde

Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2018

Program památkové péče v Olomouckém kraji 2018

Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018

 • informace k programu zde

Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2018

 • informace k programu zde

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2018

 • informace k programu zde


Poslední změna 29. 01. 2020 10:30:24