Kultura v Olomouckém kraji

Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 (příjem žádostí - 1. kolo – od 25. 1. 2021 do 5. 2. 2021 do 12:00 hodin)

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(875 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(682,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - fyzická osoba nepodnikající na akci(574,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - podnikatel akce(581,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba akce(584 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - obce akce(578,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - příspěvkové organizace akce(581,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - fyzická osoba nepodnikající na činnost(566,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - podnikatel činnost(574,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba činnost(575,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - obce činnost(569,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - příspěvkové organizace činnost(575,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor vyúčtování na akci/činnost(30 kB)stáhnout

Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2021 (příjem žádostí od 25. 1. 2021 do 5. 2. 2021 do 12:00 hodin)

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(849,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(748,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba činnost(472 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - příspěvková organizace činnost(472,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor vyúčtování na činnost (22,5 kB)stáhnout

Ceny Olomouckého kraje

Soubor typu pdfOznámení - Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury v roce 2021(416,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu(462 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2019(501,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2018(489,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2017(337,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2016(109,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2015(230,8 kB)stáhnout

Právní normy v oblasti kultury

Soubor typu pdfPrávní předpisy a opatření obecné povahy(209,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlatná legislativa v oblasti kultury(270,6 kB)stáhnout

Publikace a tisky

Soubor typu pdfTiskový zákon (378,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxMetodický návod pro vydávání periodického tisku(34 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam příjemců periodického tisku (345,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZákon o neperiodických publikacích(239,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodický návod pro vydávání neperiodických publikací(507 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam příjemců neperiodických publikací(348,2 kB)stáhnout

Regionální funkce knihoven

Soubor typu pdfRegionální funkce knihoven(190 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodický pokyn k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ze dne 18. 12. 2019(8,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled poskytnutých dotací na regionální funkce knihoven v letech 2015 - 2021(245,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZásady pro zajištění a financování výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji(470,9 kB)stáhnout

Tradiční lidová kultura

Soubor typu pdfPracovní skupina Olomouckého kraje pro tradiční lidovou kulturu - seznam členů(202,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRegionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při VMO(186,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje(407,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje(461,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMistři tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje(434 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNemateriální statky tradiční lidové kultury Olomouckého kraje(426,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTradiční vodoléčba a odkaz V. Priessnitze v národním seznamu lidové kultury(290,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVelikonoční slavnosti na Hané - publikace(5 MB)stáhnout

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje

Soubor typu pdfKoncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2017-2020(6,9 MB)stáhnout

Archiv

Soubor typu pdfKoncepce rozvoje kultury a památkové péče za období 2014-2016(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled poskytnutých příspěvků na regionální funkce knihoven za období 2009-2014(128,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za rok 2006(144,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2007(156,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2008(151,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2009(154,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2010(147,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2011(149,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2012(164,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2013(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2014(313,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTradiční vodoléčba v Priessnitzových lázních (290,3 kB)stáhnout

Zpracovatel stránky

Bc. Vlasta Pechová

referent marketingu PO
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 207 v.pechova@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 328a


Poslední změna 04. 01. 2021 10:30:25