Kultura v Olomouckém kraji

Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 (příjem žádostí - 1. kolo – 21. 1. 2019 – 4. 2. 2019)

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(7,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(704 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - fyzická osoba akce(394,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - fyzická osoba činnost(387,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - podnikatel akce(413,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - podnikatel činnost(405,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba akce(412,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba činnost(404,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - obce akce(412,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - obce činnost(404,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - příspěvkové organizace akce(415,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - příspěvkové organizace činnost(408,4 kB)stáhnout

Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2019 (příjem žádostí 21. 1. 2019 – 4. 2. 2019)

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(7,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(729,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba akce(411,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba činnost(403,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - příspěvková organizace akce(415,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - příspěvková organizace činnost(407,7 kB)stáhnout

Dotační titul č. 1 Podpora výstavby a rekonstrukcí (příjem žádostí 21. 1. 2019 – 4. 2. 2019)

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(7,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(833 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba akce(386,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - obec akce(384,8 kB)stáhnout

Dotační titul č. 2 – Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti (příjem žádostí 3. 6. 2019 – 17. 6. 2019)

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(7,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(833,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba akce(386,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - obce akce(385,3 kB)stáhnout

Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 (příjem žádostí 3. 6. 2019 – 17. 6. 2019)

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(6,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(835,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba akce(300,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - obce akce(299,9 kB)stáhnout

Víceletá podpora významných kulturních akcí (příjem žádostí 21. 1. 2019 – 4. 2. 2019)

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(7,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(839,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - fyzická osoba akce(314,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - podnikatel akce(313,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba akce(320 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - obce akce(320,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - příspěvková organizace akce(328,3 kB)stáhnout

Ceny Olomouckého kraje

Soubor typu pdfPravidla ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu - Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury(289,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýzva k návrhům na COK(258,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2015(162,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2016(109,3 kB)stáhnout

Právní normy v oblasti kultury

Soubor typu pdfPrávní předpisy v oblasti kultury(160,6 kB)stáhnout

Publikace a tisky

Soubor typu pdfTiskový zákon (349,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSeznam příjemců periodického tisku(220,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodický návod pro vydávání periodického tisku(354,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZákon o neperiodických publikacích(162,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam příjemců neperiodických publikací(265,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodický návod pro vydávání neperiodických publikací(277,2 kB)stáhnout

Regionální funkce knihoven

Soubor typu pdfRegionální funkce knihoven(148,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodický pokyn k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ze dne 12. 12. 2014(7,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled poskytnutých dotací na regionální funkce knihoven v letech 2015 - 2016(130,4 kB)stáhnout

Tradiční lidová kultura

Soubor typu pdfTradiční vodoléčba a odkaz V. Priessnitze v národním seznamu lidové kultury(290,3 kB)stáhnout
Soubor typu docSeznam členů pracovní skupiny Olomouckého kraje pro tradiční lidovou kulturu(78,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxZápis vodoléčby a odkazu V. Priessnitze na seznam nemateriálních statků Ol. kraje(21,9 kB)stáhnout
Soubor typu docPravidla pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby(111,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxRegionální centrum pro tradiční lidovou kulturu(18,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxJmenování mistrů tradiční rukodělné výroby(29,3 kB)stáhnout
Soubor typu docPravidla pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury(154 kB)stáhnout

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje

Soubor typu pdfKoncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2017-2020(6,9 MB)stáhnout

Archiv

Soubor typu pdfKoncepce rozvoje kultury a památkové péče za období 2014-2016(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled poskytnutých příspěvků na regionální funkce knihoven za období 2009-2014(128,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za rok 2006(144,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2007(156,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2008(151,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2009(154,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2010(147,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2011(149,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2012(164,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2013(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2014(313,7 kB)stáhnout

Zpracovatel stránky

Mgr. Tomáš Navrátil
referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 605 t.navratil@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1305


Poslední změna 20. 12. 2018 07:52:38

© Krajský úřad Olomouckého kraje