Telefonní seznam » Odbor majetkový, právní a správních činností

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru
Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 415        h.kamasova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 210
Iva Zajíčková
asistentka vedoucí odboru
Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 414        i.zajickova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 209
Ingrid Zlámalová
ekonom odboru
Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 530        i.zlamalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 211

oddělení evidence a správy majetku

Mgr. Tomáš Bartoň
vedoucí oddělení
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 422        t.barton@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 208
Bc. Aneta Besedová
referent správy nemovitého majetku
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 838        a.besedova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 216
Mgr. Michaela Fraňková
správa nemovitého majetku
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 834        m.frankova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 212
Mgr. Alžběta Havlíková DiS.
referent správy nemovitého majetku
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 416        a.havlikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2. NP, kancelář: 214
Monika Hofírková
evidence majetku, majetkové daně
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 349        m.hofirkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 205
Mgr. Andrea Hrebičková
právník
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 162        a.hrebickova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 206
Bc. Lenka Hynková
majetkoprávní řízení
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 126        l.hynkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 216
Veronika Juřenová
majetkoprávní řízení
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 130        v.jurenova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 213
Mgr. Jakub Lyko
správa nemovitého majetku
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 346        j.lyko@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 213
Bc. Mgr. Kateřina Neradová
správa nemovitého majetku
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 164        k.neradova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 207
Mgr. Matěj Řezáč
právník
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 168        m.rezac@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 206
Ing. Marcela Škarabellová
evidence majetku, majetkové daně
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 537        m.skarabellova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 205
JUDr. Ondřej Spáčil
správa nemovitého majetku
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 417        o.spacil@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 212
Ing. Regina Vrbová
majetkoprávní řízení
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 423        regina.vrbova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 214

oddělení Krajský živnostenský úřad

Bc. Ing. František Pivoda
vedoucí oddělení
oddělení Krajský živnostenský úřad, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 867        f.pivoda@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1303
Mgr. Michal Franěk
cenová kontrola, regulace reklamy
oddělení Krajský živnostenský úřad, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 254        m.franek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1303
Mgr. Monika Kadlecová
správní řízení, živnostenské podnikání, regulace reklamy
oddělení Krajský živnostenský úřad, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 275        m.kadlecova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1305
Bc. Jana Nemerádová DiS.
referent pro živnostenské podnikání, CzechPoint
oddělení Krajský živnostenský úřad, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 259        j.nemeradova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1305
Ing. Eva Novotná
Czech Point, živnostenské podnikání, evidence zemědělského podnikatele
oddělení Krajský živnostenský úřad, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 256        eva.novotna@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1305
Ing. Jiří Švančar
cenová kontrola, regulace reklamy
oddělení Krajský živnostenský úřad, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 255        j.svancar@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1303

oddělení legislativy a dozoru

Mgr. Šárka Calábková
vedoucí oddělení
oddělení legislativy a dozoru, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 480        s.calabkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1320
Mgr. Kateřina Bartošová
dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí, zákon č. 106/1999 sb. ve věcech ze samostatné působnosti obcí, koordinovaná stanoviska
oddělení legislativy a dozoru, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 618        k.bartosova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1321
Mgr. Lucie Lazíková
dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí, zákon č. 106/1999 sb. ve věcech ze samostatné působnosti obcí, koordinovaná stanoviska
oddělení legislativy a dozoru, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 431        l.lazikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1321
JUDr. Dagmar Nováková
dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí, zák.č. 106/1999 Sb., ve věcech ze samostatné působnosti obcí, koordinovaná stanoviska
oddělení legislativy a dozoru, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 619        d.novakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1320
Mgr. Ondřej Vojkovský
dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí, zák.č. 106/1999 Sb., ve věcech ze samostatné působnosti obcí, koordinovaná stanoviska
oddělení legislativy a dozoru, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 614        o.vojkovsky@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1321

oddělení právní

JUDr. Hana Neumannová Ph.D.
vedoucí oddělení
oddělení právní, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 421        h.neumannova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1302
Mgr. Roman Mikeš
právní poradenství pro orgány kraje
oddělení právní, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 453        r.mikes@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1304
Mgr. Michal Novák
právní poradenství pro orgány kraje
oddělení právní, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 419        m.novak@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1304
Mgr. Ludmila Rajchmanová
právník
oddělení právní, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 276        l.rajchmanova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1304
Mgr. Ondřej Suchý
právník
oddělení právní, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 527        o.suchy@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1304

oddělení přestupkové

Mgr. Hana Kiliánová
vedoucí oddělení
oddělení přestupkové, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 529        h.kilianova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1318
Mgr. Gabriela Kollová
přestupky
oddělení přestupkové, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 609        g.kollova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1319
Mgr. Aleš Nepor
přestupky, veřejnoprávní smlouvy
oddělení přestupkové, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 613        a.nepor@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1318
Mgr. Tomáš Přidal
přestupky
oddělení přestupkové, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 617        t.pridal@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1318
Mgr. Michal Škarabela
přestupky
oddělení přestupkové, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 620        m.skarabela@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1319
Mgr. Zdeněk Šupina
přestupky
oddělení přestupkové, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 615        z.supina@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1319

oddělení správních činností

Ing. Peter Garláthy
vedoucí oddělení
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 534        p.garlathy@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1306
Bc. Jana Brtníková
státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 606        j.brtnikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1310
JUDr. Blanka Dostálová
státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 528        blanka.dostalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1310
Ing. Markéta Hofschneiderová
volby, rejstřík svazků obcí, evidence obyvatel, vidimace a legalizace
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 449        m.hofschneiderova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1306
Mgr. Dana Ilíková
státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 610        d.ilikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1310
Bc. Lucie Plutínská
státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 394        l.plutinska@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1310
Bc. Pavla Skopalová
státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 612        p.skopalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1311
Bc. Žaneta Slepicová
státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 608        z.slepicova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1311
Eva Vepřková
státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 616        e.veprkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1311
© Krajský úřad Olomouckého kraje