Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2019 (příjem žádostí 31.5. - 1.7.2019)

Z dotačního programu je možné žádat o finanční podporu na investiční dotace do oblasti zabezpečení provozu a údržby – pořízení technických prostředků a strojů. v souvislosti se zabezpečením udržitelnosti stávající kvality či zkvalitnění podmínek pro poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. (pouze v oblasti provozu a údržby povrchu a vybavení tělovýchovných a sportovních zařízení – např. sekaček, malých traktorů vč. příslušenství pro údržbu plochy, čistící a zametací stroje, stroje na odfuk listí, veslařský trenažér, hydraulické koše apod.) v hodnotě přesahující výši 40 000 Kč za kus.

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(7,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(3,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba akce(559,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - obce akce(558,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxTabulka schválených dotací ROK - Provoz a údržba 2019(17,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxTabulka schválených dotací ZOK - Provoz a údržba 2019(13,1 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Petr Zatloukal

referent dotací oddělení sportu a volného času
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 552 p.zatloukal@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 327a


Poslední změna 27. 06. 2019 09:36:04