Podpora farmářských trhů (příjem žádostí 20.1. - 31.1.)

Cílem dotačního titulu Podpora farmářských trhů je podpora a udržitelnost Farmářských trhů na území Olomouckého kraje, které povede ke zvýšení zájmu zdejších obyvatel o domácí produkty. 

Podpora je zaměřena na propojení spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru, malých farmářů a zemědělců, podporu adaptace agrárního sektoru na měnící se podnikatelské prostředí a podporu zaměstnanosti v regionu.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  1. instalaci a demontáž prodejních stánků a s tím spojeného vybavení,
  2. likvidaci odpadů,
  3. úklid prostranství,
  4. inzerci a propagaci.

VÁŽENÍ ŽADATELÉ, DOCHÁZÍ K TECHNICKÝM PROBLÉMŮM V „PORTÁLU KOMUNIKACE PRO OBČANY“. SPOLEČNOST GORDIC NA ODSTRANĚNÍ POTÍŽÍ NEUSTÁLE PRACUJE.

 VZHLEDEM K MOŽNÝM PROBLÉMŮM S VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTÍ O DOTACI JSME PŘIPRAVILI ALETERNATIVU FORMULÁŘE PRO DOTAČNÍ TITULY, KTERÝM KONČÍ TERMÍN PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO 31. 1. 2017. ALTERNATIVNÍ FORMULÁŘE VYPLNÍTE V PROGAMU EXCEL.  SEZNAM DOTAČNÍCH TITULŮ S ODKAZEM NA STAŽENÍ ŽÁDOSTI DO KONKRÉTNÍHO DOTAČNÍHO TITULU NALEZNETE ZDE

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

Soubor typu pdfPravidla(786,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci fyzickým osobám(364,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci městům(364,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci právnickým osobám(365,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost fyzickým osobám(361,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost obcím a městům(359,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost právnickým osobám(362,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČestné prohlášení de minimis(241 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele(30,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled schválených dotací DT2 Podpora farmářských trhů ROK 27. 3. 2017(11,8 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jana Olivíková

rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 322 j.olivikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1215


Poslední změna 17. 08. 2017 11:38:41