Obnova environmentálních funkcí území (příjem žádostí 29. 07. – 09. 08. 2019)

Obnova environmentálních funkcí území (příjem žádostí 29. 07. – 09. 08. 2019)

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019

Cílem dotačních titulů 1 – 3 je podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území.

 

Dotační titul 3

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • revitalizace a obnova environmentálních funkcí pramenných oblastí,

  • realizace opatření na ochranu zdrojů pitné vody,

  • zakládání nových retenčních prostorů, zakládání suchých poldrů, revitalizace v minulosti zaniklých a poškozených retenčních prostorů.

Soubor typu xlsxDT č. 3 - Fond VH - vzorová žádost 2019(62,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxFond VH 2019 - Vzor.veř.smlouva o posk.dotace na akci obcím,městům(47,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxFond VH 2019 - Vzor.veř.smlouva o posk.dotace na akci práv.osobám(50 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPRAVIDLA DT 3-OBNOVA ENVIROMENTÁLNÍCH FUNKCÍ ÚZEMÍ(1,6 MB)stáhnout


Poslední změna 26. 06. 2019 09:15:48