Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje

Dne 27. 6. 2022 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání textovou verzi Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče pro období 2022–2029. Dokument od června 2021 připravoval Olomoucký kraj ve spolupráci se zpracovatelskou firmou ONplan lab, s.r.o. a mnoha experty z řad odborné kulturní veřejnosti. Kraj tímto dokumentem získává nástroj, s jehož pomocí může v následujících sedmi letech lépe koordinovat rozvoj kultury a kulturních a kreativních odvětví na svém území. Koncepce se skládá z analytické a návrhové části. Obsáhlá analýza mapuje současný stav kulturního prostředí Olomouckého kraje a definuje jeho problémy a potřeby. Návrhová část představuje vize a základní cíle rozvoje a obsahuje také jednotlivá opatření a aktivity vedoucí k naplnění těchto cílů. Oba dokumenty naleznete níže ke stažení v pdf. 

Do procesu tvorby koncepce byli postupně zapojeni aktéři z oblasti kultury, kulturních a kreativních odvětví i kulturního dědictví v kraji. Za účelem zmapování kulturního prostředí proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření v obcích a devět workshopů ve vybraných městech regionu. Během nich místní aktéři sdíleli příklady dobré praxe i výzvy, kterým ve svých regionech čelí, a debatovali nad rolí Olomouckého kraje v rozvoji regionální kultury a kulturního dědictví a možnostmi jeho finanční i nefinanční podpory. 

Koncepci připravuje pracovní skupina tvořená především experty krajského úřadu, zástupci krajských zřizovaných organizací v oblasti kultury a vybranými členy neziskového sektoru a obcí. Představitelé širší kulturní veřejnosti se mohou zapojit prostřednictvím konzultační skupiny, která poskytuje zpětnou vazbu ke všem průběžným výstupům. Členové pracovní a konzultační skupiny i zájemci z řad širší veřejnosti se pak měli možnost potkat a diskutovat na několika společných workshopech. Zapojení široké škály aktérů kulturního dění napříč krajem do procesu přípravy umožňuje lépe zmapovat jejich potřeby a zlepšit povědomí o možnostech jejich podpory. Zástupci Olomouckého kraje díky zapojení do tvorby koncepce získají přehled o kulturním potenciálu Olomouckého kraje, kde tak může vzniknout přirozená platforma pro komunikaci a navazování spolupráce.

 

Chcete se dozvídat aktuality týkající se připravované koncepce či další kulturní novinky z Olomouckého kraje? Přihlaste se k odběru Čti o ní, elektronického zpravodaje vydávaného Oddělením kultury Olomouckého kraje.* Všechna dosud vydaná čísla si můžete přečíst zde. Součástí zpravodaje je také podcast o kultuře v Olomouckém kraji Promluv do ní, samostatně dostupný na platformách Buzzsprout, Spotify či iTunes

Dosud proběhlo:

 • V úterý 29. 6. 2021 se uskutečnila první schůze pracovní skupiny, kde byl zpracovatelskou firmou ONplan lab prezentován proces vzniku chystané koncepce. Členové pracovní skupiny pak měli možnost prezentovaný obsah komentovat a sdělit svá očekávání směrem k chystanému dokumentu. Většina účastníků vyjádřila potěšení z možnosti účastnit se příprav a pozitivní očekávání týkající se výsledku.
   
 • V průběhu srpna a září 2021 proběhlo devět workshopů napříč Olomouckým krajem (ve městech Jeseník, Konice, Lipník nad Bečvou, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk a Uničov), na které byli pozváni aktéři z oblasti kultury, památkové péče a kreativních průmyslů z řad veřejnosti. Během workshopů účastníci sdíleli příklady dobré praxe i výzvy, kterým ve svých regionech v oblasti kultury čelí. Předmětem diskuzí byla také role Olomouckého kraje v rozvoji regionální kultury a kulturního dědictví a možnosti finančních i nefinančních nástrojů, kterými kraj v rámci této podpory disponuje.
   
 • Ve středu 10. 11. 2021 se členové pracovní skupiny setkali podruhé, aby se seznámili s připravenými analytickými podklady. Jejich zpětnou vazbu k analytické části jsme zapracovali a takto doplněný dokument zveřejnili na této stránce, kde jej mohli prostřednictvím online formulářů okomentovat i zájemci z řad širší veřejnosti. 
   
 • Ve čtvrtek a pátek 17. a 18. 2. 2022 proběhly ve Vlastivědném muzeu v Olomouci dva společné workshopy pracovní a konzultační skupiny, které byly otevřeny také kulturní veřejnosti v regionu. Jejich cílem bylo připravit teze pro vizi a cíle strategie. Pozváni byli zástupci obcí, příspěvkových organizací a aktéři v oblasti kultury a kulturního dědictví.
   
 • Ve čtvrtek 7. 4. proběhl v Kongresovém sále Krajského úřadu poslední veřejný workshop k návrhové části koncepce, který byl opět otevřen zájemcům z řad kulturních aktérů v regionu. Během tohoto workshopu účastníci diskutovali konkrétní aktivity vedoucí k naplnění vizí a cílů strategie. Návrhová část byla poté přístupná online ke komentářům široké kulturní veřejosti. 
 • ​Finální podoba koncepce byla projednána a schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje na jeho zasedání dne 27. 6. 2022. Na kompletní grafickou podobu dokumentu se můžete těšit do konce srpna 2022.
Koncepce vzniká v úzké spolupráci Odboru sportu, kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje, zhotovitele a vybrané kulturní veřejnosti. Zpracování koncepce probíhá dle Metodiky přípravy veřejných strategií, která byla schválena usnesením Vlády ČR č. 71/2019 ze dne 28. 1. 2019, a dále v souladu s vnitřním předpisem Olomouckého kraje č. 10/2016 (Strategické plánování a projektové řízení Olomouckého kraje), a směrnicí Rady Olomouckého kraje č. 3/2008 (Metodika zpracování střednědobých koncepcí a Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje)
 
*Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem příjmu e-mailového zpravodaje Čti o ní, a to až do odvolání. Svůj souhlas můžete odvolat kdykoliv v patičce každého e-mailového zpravodaje. Přihlášením se k odběru souhlasíte také s předáním osobních údajů do třetí země (USA), kde sídlí zpracovatel osobních údajů, služba Mailchimp. Dovolujeme si Vás informovat, že zpracovatel sídlí v zemi, která podle Evropské komise nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a ani správce osobních údajů neposkytuje vhodné záruky formou standardních smluvních doložek. Na straně Olomouckého kraje bude s Vašimi údaji zacházeno bezpečně a zodpovědně, tedy budou zpracovávány dle platných zákonů a dle zásad ochrany osobních údajů Olomouckého kraje.

 

Vypořádání připomínek veřejnosti

Soubor typu pdfVypořádání připomínek veřejnosti - analytická část(152,2 kB)stáhnout

Implementační pravidla

Soubor typu pdfImplementační pravidla(296,5 kB)stáhnout

Návrhová část koncepce

Soubor typu pdfNávrhová část (839,7 kB)stáhnout

Analytická část koncepce

Soubor typu pdfProfil kraje(27,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSituace v obcích(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfFinancování(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSWOT analýzy(1,2 MB)stáhnout

Dokumenty ke stažení

Soubor typu docxKoncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2022–2029 - tisková zpráva(28,4 kB)stáhnout
Soubor typu pngKoncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2022–2029 - logo(45,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKoncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2022–2029 - plakát(1 MB)stáhnout
Soubor typu pngBanner k umístění na web(846,7 kB)stáhnout
Soubor typu pngBanner k umístění na facebook(672,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKoncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2017–2020(6,9 MB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Hana Sedláková

referent kultury
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 207 h.sedlakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 907


Poslední změna 29. 06. 2022 09:48:19