Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje

Olomoucký kraj náleží k regionům s bohatou kulturní tradicí a množstvím cenných historických památek, muzeí, galerií, divadel, kin, knihoven a dalších kulturních zařízení. Širokou nabídku kulturního vyžití doplňují tradiční, regionální a oblíbené kulturní a společenské akce. Olomoucký kraj vnímá kulturu jako čtvrtý pilíř společnosti, který má zásadní dopad na kvalitu života jeho obyvatel. Jeho cílem je proto vytvářet podmínky pro uspokojování potřeb kulturního rozvoje svých občanů a jejich systematická finanční podpora.

V současné době pracujeme na nové podobě Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče pro období 2022–2029, která bude strategickým dokumentem stanovujícím základní cíle rozvoje Olomouckého kraje v oblasti kultury, kulturních a kreativních průmyslů a památkové péče pro stanovené období. Koncepce vzniká ve spolupráci se zpracovatelskou firmou ONplan lab, s.r.o. a zástupci z řad odborné kulturní veřejnosti, kteří nám poskytují vhled do aktuálního stavu různých kulturních odvětví v našem kraji. Postupně vznikají dva poradní týmy. Užší pracovní skupina a širší konzultační. Jejich zpětná vazba nám umožňuje reagovat na skutečné výzvy, kterým regionální kultura čelí. Zároveň společně definujeme silné stránky kultury v kraji, můžeme je akcentovat a nasměrovat k dalšímu rozvoji.

Dosud proběhlo:

 • V úterý 29. 6. 2021 se uskutečnila první schůze pracovní skupiny, kde byl zpracovatelskou firmou ONplan lab prezentován proces vzniku chystané koncepce. Členové pracovní skupiny pak měli možnost prezentovaný obsah komentovat a sdělit svá očekávání směrem k chystanému dokumentu. Většina účastníků vyjádřila potěšení z možnosti účastnit se příprav a pozitivní očekávání týkající se výsledku.
   
 • V průběhu srpna a září 2021 proběhlo devět workshopů napříč Olomouckým krajem (ve městech Jeseník, Konice, Lipník nad Bečvou, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk a Uničov), na které byli pozváni aktéři z oblasti kultury, památkové péče a kreativních průmyslů z řad veřejnosti. Během workshopů účastníci sdíleli příklady dobré praxe i výzvy, kterým ve svých regionech v oblasti kultury čelí. Předmětem diskuzí byla také role Olomouckého kraje v rozvoji regionální kultury a kulturního dědictví a možnosti finančních i nefinančních nástrojů, kterými kraj v rámci této podpory disponuje.
   
 • Ve středu 10. 11. 2021 se členové pracovní skupiny setkali podruhé, aby se seznámili s připravenými analytickými podklady. Jejich zpětnou vazbu k analytické části zapracujeme a takto doplněný dokument zveřejníme na této stránce od 20. prosince 2021, kde jej budou moci prostřednictvím online formuláře okomentovat i zájemci z řad širší veřejnosti.

Chystá se:

 • Od 20. prosince do 12. ledna bude na této stránce zveřejněna analytická část koncepce otevřená k online komentářům široké veřejnosti. Promluvte do podoby krajské kultury i Vy!
   
 • Ve středu a ve čtvrtek 19. a 20. 1. 2022 proběhnou dva společné workshopy pracovní a konzultační skupiny, které budou otevřeny kulturní veřejnosti v regionu. Jejich cílem bude připravit teze pro vizi a cíle strategie. Pozváni budou zástupci obcí, příspěvkových organizací a aktéři v oblasti kultury a kulturního dědictví.

 

Koncepce vzniká v úzké spolupráci Odboru sportu, kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje, zhotovitele a vybrané kulturní veřejnosti. Zpracování koncepce probíhá dle Metodiky přípravy veřejných strategií, která byla schválena usnesením Vlády ČR č. 71/2019 ze dne 28. 1. 2019, a dále v souladu s vnitřním předpisem Olomouckého kraje č. 10/2016 (Strategické plánování a projektové řízení Olomouckého kraje), a směrnicí Rady Olomouckého kraje č. 3/2008 (Metodika zpracování střednědobých koncepcí a Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje)

 

Soubor typu pdfKoncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2017–2020(6,9 MB)stáhnout
Soubor typu pngKoncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2022–2029 - logo(45,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKoncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2022–2029 - plakát(1 MB)stáhnout
Soubor typu pngPromluv do ní - banner (846,7 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Hana Sedláková

referent kultury
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 207 h.sedlakova@olkraj.cz
Jeremenkova 42b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 907


Poslední změna 02. 12. 2021 07:55:46