02_01_1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce (příjem žádostí 22.1. - 8.2.2021)

Podpora investičních a neinvestičních akcí obcí zaměřených na následující aktivity:

  1. výstavba, rekonstrukce, oprava místních komunikací, chodníků a součástí místních komunikací (mosty, lávky apod.),

  2. výstavba, rekonstrukce, oprava staveb ve vlastnictví obce,

  3. výstavba, rekonstrukce, oprava veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu,

  4. příprava a realizace protipovodňových opatření (hráze, zatravnění, meze, úpravy na kanalizaci apod.),

  5. komplexní úprava veřejného prostranství obce, vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně – náves, liniová zeleň, hřbitovy atd.

  6. kombinace výše uvedených podporovaných aktivit řadících se do dotačního titulu 02_01_01_Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(447,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost (289,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci(223,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorové vyúčtování dotace na akci(111,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace ze semináře k POV 2021(2,9 MB)stáhnout
Soubor typu jpgLogo Olomouckého kraje(40,5 kB)stáhnout
Soubor typu jpgOchranná známka POV OK 2021(76,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorové doložky obcí POV 2021 - DT 1(15,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam poskytnutých dotací příjemcům v POV 2021, DT 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce(779,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam náhradních žadatelů v POV 2021, DT 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce(686 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 1 Finanční vyúčtování dotace na akci_POV_2021_DT_1(22,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxZávěrečná zpráva o ukončení realizace akce POV 2021 - DT 1(13,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxPokyny k vypracování vyúčtování POV 2021 - DT 1(24,8 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. David Krmášek DiS.

rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 685 d.krmasek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1215


Poslední změna 22. 12. 2020 12:25:08