01_01_03_Podpora přípravy projektové dokumentace (příjem žádostí od 20.1. - 7.2.2022 )

Název

01_01_03_Podpora přípravy projektové dokumentace

AnotaceZ dotačního titulu je možné žádat o finanční podporu na vypracování projektové dokumentace, včetně samostatných studií, nezbytné pro realizaci plánovaného záměru obce, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí o poskytování dotací v rámci krajských, národních a evropských programů. Obec může financovat realizaci plánovaného záměru na základě vypracované projektové dokumentace také výhradně z vlastních zdrojů.
Termín příjmu žádostí20. 1. - 7. 2. 2022
Způsob podání žádostiElektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu (povinné pro obce) Smlouva bude uzavírána elektronicky.
Oprávnění žadatelé- právnická osoba, kterou je obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do 500 obyvatel v územním obvodu Olomouckého kraje.
Termín semináře11. a 12. 1. 2022
Místo seminářeonline
PravidlaPravidla dotačního titulu č. 3 Podpora přípravy projektové dokumentace.pdf
Vzory smluvVzorová veřejnoprávní smlouva na akci obcím, městysům, městům v DT 3.pdf
Žádost vzorVzorová žádost o dotaci DT 3.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Soubor typu docxInformace k elektronickému vyúčtování dotací poskytnutých z POV 2022, DT 3(95,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxZávěrečná zpráva o ukončení realizace akce z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022_DT_3(18,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace ze semináře pro obce - POV 2022(5,2 MB)stáhnout
Soubor typu jpgOchranná známka POV OK 2022(48,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPočet obyvatel v obcích v OK dle statistiky počtu obyvatel v obcích ČR ČSÚ k 1. 1. 2021.pdf(473,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSROK Příloha č. 1 RURÚ (kritérium A3, strana 8-18)(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNávrhová část SROK 2021-2027 (kritérium B1, strana 17 a dále)(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu docxVzorové doložky obcí POV 2022 - DT 3(16 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam poskytnutých dotací příjemcům v POV 2022 v DT 3 Podpora přípravy projektové dokumentace(783,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam náhradních žadatelů v POV 2022 v DT 3 Podpora přípravy projektové dokumentace(727 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. David Krmášek

rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 685 d.krmasek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1215


Poslední změna 14. 01. 2022 16:53:10