46.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman

Mgr. Irena Sonntagová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Dotační program pro sociální oblast 2019 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/13/64/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Dotační program pro sociální oblast 2019 dle důvodové zprávy a příloh č. 1–4 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat pravidla dotačního programu dle bodu 2 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje


4

ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Dotační program pro sociální oblast 2019 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje


5

zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v některém z dotačních titulů dotačního programu, dle bodu 2 usnesení, Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu


 
6

ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu Olomouckého kraje Dotační program pro sociální oblast 2019 na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, včetně žádostí o dotaci vyšší než 200 000 Kč na konkrétní účel včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito žadateli

T: 29. 4. 2019

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 46. - Dotační program pro soc.oblast 2019 - vyhlášení ZOK- OSV- 17-12-18.docx
Přílohy:
46. - Příloha č. 1 - Dotační titul č. 1 - Podpora prevence kriminality.docx
46. - Příloha č. 1.1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.xlsx
46. - Příloha č. 1.2.1 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - akce právnickým osobám do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 1.2.2 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - akce právnickým osobám nad 35 tis.docx
46. - Příloha č. 1.2.3 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - akce příspěvkovým organizacím do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 1.2.4 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - akce příspěvkovým organizacím nad 35 tis.docx
46. - Příloha č. 1.2.5 - Vzor.veř.sml. o posk.dot. - akce obce, města do 35 tis..docx
46. - Příloha č. 1.2.6 - Vzor.veř.sml. o posk.dot. - akce obce, města nad 35 tis..docx
46. - Příloha č. 1.3.1 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroční činn. právnic. osobám do 35 tis..docx
46. - Příloha č. 1.3.2 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroční činn. právnic. osobám nad 35 tis..docx
46. - Příloha č. 1.3.3 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroční činn. příspěvkovým org.do 35 tis..docx
46. - Příloha č. 1.3.4 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroční činn. příspěvk. org. nad 35 tis..docx
46. - Příloha č. 1.4 - Doporučení Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.pdf
46. - Příloha č. 2 - Dotační titul č. 2 - Podpora integrace romských komunit.docx
46. - Příloha č. 2.1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.xlsx
46. - Příloha č. 2.2.1 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - akce právnickým osobám do 35 tis..docx
46. - Příloha č. 2.2.2 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - akce příspěvkovým organizacím do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 2.3.1 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroční činn. právnic. osobám do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 2.3.2 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroční činn. příspěv. org. do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 3 - Dotační titul č. 3 - Podpora prorodinných aktivit.docx
46. - Příloha č. 3.1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.xlsx
46. - Příloha č. 3.2.01 - Vzor.veř.sml. o posk.dot. - akce fyzické osobě podnikateli do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 3.2.02 - Vzor.veř.sml. o posk.dot. - akce fyzické osobě podnik. nad 35 tis..docx
46. - Příloha č. 3.2.03 - Vzor.veř.sml. o posk.dot. - akce fyzické osobě nepodnik. do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 3.2.04 - Vzor.veř.sml. o posk.dot. - akce fyzické osobě nepodnik.nad 35 tis.docx
46. - Příloha č. 3.2.05 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - akce právnickým osobám do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 3.2.06 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - akce právnickým osobám nad 35 tis.docx
46. - Příloha č. 3.2.07 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - akce příspěvkovým org. do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 3.2.08 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - akce příspěvkovým org.nad 35 tis.docx
46. - Příloha č. 3.2.09 - Vzor.veř.sml. o posk.dot. - akce obce, města do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 3.2.10 - Vzor.veř.sml. o posk.dot. - akce obce, města nad 35 tis.docx
46. - Příloha č. 3.3.01 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroční činn. FO podnikateli do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 3.3.02 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroční činn. FO podnikateli nad 35 tis.docx
46. - Příloha č. 3.3.03 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroční činn. FO nepodnikateli do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 3.3.04 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroč. činn. FO nepodnikateli nad 35 tis.docx
46. - Příloha č. 3.3.05 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroční činnost práv. osobám do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 3.3.06 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroční činnost práv. osobám nad 35 tis.docx
46. - Příloha č. 3.3.07 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroční činnost příspěvk. org. do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 3.3.08 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroční činnost příspěvk. org.nad 35 tis.docx
46. - Příloha č. 3.3.09 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroční činnost obcím, městům do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 3.3.10 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroční činnost obcím, městům nad 35 tis.docx
46. - Příloha č. 4 - Dotační titul č. 4 - Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování.docx
46. - Příloha č. 4.1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.xlsx
46. - Příloha č. 4.2.1 - Vzor.veř.sml. o posk.dot. - akce fyzické osobě podnikateli do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 4.2.2 - Vzor.veř.sml. o posk.dot. - akce fyzické osobě podnikateli nad 35 tis.docx
46. - Příloha č. 4.2.3 - Vzor.veř.sml. o posk.dot. - akce fyzické osobě nepodnikateli do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 4.2.4 - Vzor.veř.sml. o posk.dot. - akce fyzické osobě nepodnik. nad 35 tis.docx
46. - Příloha č. 4.2.5 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - akce právnickým osobám do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 4.2.6 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - akce právnickým osobám nad 35 tis.docx
46. - Příloha č. 4.2.7 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - akce příspěvkovým org. do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 4.2.8 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - akce příspěvkovým org. nad 35 tis.docx
46. - Příloha č. 4.3.1 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroční činn. FO podnikateli do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 4.3.2 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroční činn. FO podnikateli nad 35 tis.docx
46. - Příloha č. 4.3.3 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroční činn. FO nepodnikateli do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 4.3.4 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroč. činn. FO nepodnik.nad 35 tis.docx
46. - Příloha č. 4.3.5 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroční činnost právn.osobám do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 4.3.6 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroční činnost právn.osobám nad 35 tis.docx
46. - Příloha č. 4.3.7 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroční činn. příspěvkovým org.do 35 tis.docx
46. - Příloha č. 4.3.8 - Vzor.veř.sml.o posk.dot. - celoroční činn. příspěvkovým org.nad 35 tis.docx