Víceletá podpora významných kulturních akcí (příjem žádostí 21. 1. 2019 – 4. 2. 2019)

Z dotačního programu Víceletá podpora významných kulturních akcí je možné žádat o finanční podporu mimořádných, průběžně, nepřerušovaně a dlouhodobě realizovaných významných kulturních akcí na období tří, po sobě jdoucích let, zvlášť důležitých pro rozvoj kultury v Olomouckém kraji a pro jeho obyvatele, zejména v následujících oblastech:

  1. hudební a scénické umění (např. koncertní a divadelní představení);

  2. výtvarné umění a architektura, samostatná umělecká tvorba, zprostředkování uměleckých výtvorů a výtvorů, které jsou součástí kulturního dědictví;

  3. literatura, publicistika, filmová a audiovizuální tvorba, včetně ediční činnosti.

  4. festivaly a přehlídky ve všech oblastech umělecké činnosti.

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(7,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(839,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - fyzická osoba akce(314,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - podnikatel akce(313,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba akce(320 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - obce akce(320,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - příspěvková organizace akce(328,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled poskytnutých dotací programu Víceletá podpora významných kulturních akcí(417,1 kB)stáhnout

Kontakty

Lenka Buryánková DiS.

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 557
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 920

Mgr. Tomáš Navrátil

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 605 t.navratil@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 919


Poslední změna 16. 10. 2023 08:16:30